Giới thiệu

01/08/2018 09:46 GMT+7 | VCCI Cần Thơ

Giới thiệu chung

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam (sau đây gọi chung là cộng đồng doanh nghiệp) nhằm mục đích phát triển, bảo vệ và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học - công nghệ với nước ngoài trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi, theo quy định của pháp luật.

VCCI được thành lập năm 1963.Trụ sở chính đặt tại Hà Nội. Các Chi nhánh và Văn phòng đại diện của VCCI bao gồm:

 • VCCI Chi nhánh Hải Phòng
 • VCCI Chi nhánh Thanh Hóa
 • VCCI Chi nhánh Nghệ An
 • VCCI Chi nhánh Đà Nẵng
 • VCCI Chi nhánh Vũng Tàu
 • VCCI Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
 • VCCI  Chi nhánh Cần Thơ
 • Văn phòng đại diện Khánh Hòa
 • Văn phòng đại diện Bình Thuận
 • Văn phòng đại diện Tiền Giang

  CHỨC NĂNG –NHIỆM VỤ

 • Bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cộng đồng doanh nghiệp trong các quan hệ kinh doanh trong nước và quốc tế.
 • Tuyên truyền, phổ biến, tư vấn thực thi chính sách, pháp luật; cung cấp, hỗ trợ thông tin kinh doanh, khoa học kỹ thuật cho cộng đồng doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ việc thành lập, liên kết hệ thống các hiệp hội doanh nghiệp trong vùng.
 • Hợp tác với các tổ chức, đơn vị hữu quan trong nước; hợp tác với các tổ chức của cộng đồng doanh nghiệp ở nước ngoài, tham gia các tổ chức quốc tế phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản lý, kinh doanh cho các doanh nhân, xây dựng đội ngũ doanh nhân năng động, hiệu quả.
 • Xây dựng, quảng bá thương hiệu và nâng cao uy tín hàng hóa, dịch vụ, cộng đồng doanh nghiệp và môi trường kinh doanh tại Việt Nam.
 • Tổ chức các hoạt động kết nối và giới thiệu bạn hàng, cung cấp thông tin, hướng dẫn và tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu, khảo sát thị trường, hội thảo, hội nghị, hội chợ, triển lãm, quảng cáo và các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư khác ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức nghiên cứu, thử nghiệm, triển khai, chuyển giao các mô hình kinh doanh mới hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp
 • Tổ chức các hoạt động tôn vinh, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân, các đơn vị, cá nhân có đóng góp lớn vào sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế theo quy định của pháp luật.
 • Cấp giấy chứng nhận xuất xứ cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam theo ủy quyền của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
 • Hỗ trợ các doanh nghiệp trong và ngoài nước giải quyết bất đồng, tranh chấp thông qua thương lượng, hòa giải hoặc trọng tài phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Hỗ trợ đăng ký và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ ở Việt Nam và ở nước ngoài theo quy định.

 


1