Cơ hội từ CPTPP: Doanh nghiệp Thái Lan đầu tư nhà máy chế biến tại Việt Nam
Trong khi các doanh nghiệp nước ngoài tăng cường đầu tư thông qua Việt Nam để tận dụng lợi thế của CPTPP thì...
24/04/2019 08:32 (GMT+7)