CPTPP và giấc mơ thịnh vượng của Việt Nam
Báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội đánh giá nhờ có CPTPP, kim ngạch xuất nhập khẩu có khả năng...
14/11/2018 09:57 (GMT+7)
Chìa khóa nào để Việt Nam “hút” vốn đầu tư từ Nhật Bản hiệu quả
Thống kê cho thấy, trong 8 tháng qua, Nhật Bản đã đầu tư vào Việt Nam tổng số vốn khoảng 7 tỷ USD, nhiều hơn quốc...
23/10/2018 14:45 (GMT+7)