VCCI: Một nửa doanh nghiệp sẽ phá sản
Khoảng 30% doanh nghiệp chỉ duy trì được hoạt động không quá 3 tháng, 50% chỉ trụ được nửa năm nếu Covid-19 kéo dài, theo...
09/04/2020 10:16 (GMT+7)