Lớp đào tạo | Chế tài bồi thường thiệt hại hợp đồng và một số lưu ý cho doanh nghiệp

Đào tạo | 14/10/2021 14:10 GMT+7 | Nguyễn Mỹ Anh

Công tác kiểm soát dịch tại nhiều địa phương hiện đã có những tín hiệu tích cực, cộng đồng doanh nghiệp cũng rất mong muốn bước vào quá trình khôi phục sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, việc “nhập cuộc” trở lại cũng khiến doanh nghiệp đối mặt với không ít khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh các quan hệ hợp đồng trong thương mại ngày càng trở nên đa dạng và phức tạp. Theo đó các hiện tượng vi phạm hợp đồng cũng diễn ra nhiều hơn và trách nhiệm bồi thường thiệt hại là một quy định hợp lý thể hiện rõ chức năng là một chế tài dân sự trong quan hệ hợp đồng khi mà hoạt động kinh doanh trong môi trường cạnh tranh ngày một khốc liệt. Bên cạnh đó, với 17 Hiệp định thương mại tự do (FTA) đang được thực thi và đàm phán, Việt Nam trở thành tâm điểm của dòng chảy thương mại toàn cầu. Vì vậy việc các doanh nghiệp cần nắm rõ những vấn đề liên quan đến bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng theo pháp luật Việt Nam và quốc tế nhằm bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi bị xâm hại và khôi phục lại những giá trị vật chất đã bị mất.

Hướng đến mục tiêu giúp doanh nghiệp có thể vận dụng chế tài bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng và có những hiểu biết thực tiễn về chế định bồi thường thiệt hại được quy định trong CISG, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chi nhánh tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) tổ chức khóa đào tạo với chủ đề:

"CHẾ TÀI BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI HỢP ĐỒNG VÀ MỘT SỐ LƯU Ý CHO DOANH NGHIỆP"

Thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian: Ngày 27/10/2021, từ 8:30 - 11:30

- Hình thức: Trực tuyến qua nền tảng Zoom, Facebook và Youtube

- Giảng viên: Ông Nguyễn Công Phú  –  Nguyên Phó chánh tòa kinh tế TAND Tp.HCM- Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

- Nội dung:

1. Chế tài bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng quy định trong pháp luật Việt Nam.

2. Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng theo Công ước của Liên hợp quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG).

Mọi thông tin chi tiết và hỗ trợ đăng ký vui lòng liên hệ:

- Ms. Trà My – Phòng pháp chế;  ĐT: 0978 010 575

- Ms. Mỹ Anh – Phòng pháp chế;  ĐT: 0969 186 856

Email: vccicanthoco@gmail.com – SĐT: 02923 824 918 máy lẻ 124

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ)

Xem thông tin chi tiết lớp đào tạo TẠI ĐÂY

Đăng ký và tham dự TẠI ĐÂY