Mời tham gia khóa Đào tạo “Giảng viên nguồn Khởi nghiệp”

Sự kiện | Đào tạo | 05/06/2019 00:00 GMT+7 | Như Khắc

Nhằm mục tiêu nâng cao năng lực cho cán bộ, giảng viên trong việc thực hiện hoạt động thúc đẩy khởi nghiệp, tư vấn khởi nghiệp thông qua cung cấp kiến thức cần thiết, kỹ năng và phương pháp giảng dạy chuẩn mực quốc tế về những nội dung liên quan đến khởi nghiệp như phương pháp tìm ý tưởng khởi nghiệp, xác định mô hình kinh doanh, cách thức đánh giá tính khả thi ý tưởng khởi nghiệp, cũng như tạo điều kiện cho học viên cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) tổ chức Khóa đào tạo “Giảng viên nguồn khởi nghiệp” cho ĐBSCL.

Thời gian: 4 ngày, ngày 5-8/6/2019 (Thứ Tư, Năm, Sáu và Bảy)

Địa điểm: Hội trường A1, Khách sạn Cửu Long, Số 52, Quang Trung, P. An Lạc, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Chương trình:

Phần 1: Thông tin chung

 • Cung cấp những thông tin, chính sách về Khởi nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp
 • Phân tích những thực trạng và khó khăn trong việc thúc đẩy và triển khai các hoạt động khởi nghiệp.

Phần 2: Các tiêu chuẩn và điều kiện cần của một cán bộ, giảng viên, tư vấn, thực hiện hoạt động khởi nghiệp hiệu quả.

Phần 3: Năng lực cần của giảng viên và cán bộ tư vấn khởi nghiệp

 • Phương pháp lấy học viên làm trọng tâm
 • Giới thiệu bài giảng thu hút người nghe theo nguyên tắc GLOSS
 • Trình bày bài giảng theo nguyên tắc EASE
 • Phản hồi tích cực nhằm động viên sự tham gia của người nghe theo nguyên tắc FEED - FEEDBACK
 • Kết thúc bài giảng ấn tượng, nhớ ngay tại lớp theo nguyên tắc OFF

Phần 4: Các kiến thức, nội dung về khởi nghiệp, dự án khởi nghiệp

 • Phương pháp tìm và đánh giá ý tưởng kinh doanh
 • Các phương pháp tìm ý tưởng kinh doanh từ thực tế
 • Phương pháp SCAMPER
 • Đánh giá ý tưởng kinh doanh khả thi
 • Mô hình kinh doanh cho khởi nghiệp trong bối cảnh công nghệ số
 • Đánh giá tính khả thi của dự án khởi nghiệp
 • Thực hành thao giảng, tư vấn khởi nghiệp.

Phần 5: thực hành thao giảng

Học phí: 3.000.000 đồng/người/khóa (Học phí đã được VCCI Cần Thơ và Mạng lưới Khởi nghiệp ĐBSCL hỗ trợ 40% học phí từ nguồn kinh phí đóng góp của địa phương).

VCCI Cần Thơ trân trọng kính mời tham gia khóa đào tạo trên.

Do giới hạn số lượng học viên, vui lòng đăng ký tham dự về Phòng Xúc tiến và Khởi nghiệp – VCCI Cần Thơ trước ngày 31/5/2019. Chúng tôi sẽ ngừng nhận đăng ký khi đủ số lượng 20 học viên. Điện thoại: 0292 3 824 918 (ext: 106) gặp Mỹ Xuyên, Fax: 02923 824169, nguyenthimyxuyen2903@yahoo.com.vn).

Thông tin đính kèm: