VCCI tại Cần Thơ triển khai Khảo sát DDCI tại Huyện Vị Thủy và Huyện Châu Thành Tỉnh Hậu Giang

DDCI Hậu Giang | 15/03/2021 14:26 GMT+7 | Nguyễn Trọng Nguyễn

VCCI tại Cần Thơ phối hợp với UBND huyện Vị Thủy và UBND huyện Châu Thành triển khai khảo sát DDCI trên địa bàn hai huyện trong tuần thứ hai của tháng 3/2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Đối tượng tham gia khảo sát lấy ý kiến DDCI gồm có: doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn hai huyện. Việc thực hiện lấy phiếu khảo sát, phỏng vấn và thu phiếu về tại hai huyện được thực hiện bởi Nhóm tư vấn của VCCI tại Cần Thơ.

         Khảo sát doanh nghiệp tại huyện Vị Thủy tĩnh Hậu Giang. Ảnh VCCI Cần Thơ

Hậu Giang đã thực hiện triển khai khảo sát DDCI bắt đầu từ năm 2019 và nhận được sự đồng thuận của UBND tỉnh Hậu Giang, lãnh đạo các Sở Ban Ngành và địa phương. DDCI (viết tắt Department and District Competitiveness Index) là Bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp Sở, Ban, Ngành và Địa phương thuộc tỉnh. Khảo sát DDCI trên cơ sở thăm dò mức độ hài lòng của nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã đang đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. DDCI được xem là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Việc triển khai đánh giá bộ chỉ số DDCI có ý nghĩa quan trọng với việc cải thiện môi trường kinh doanh, giúp lãnh đạo tỉnh nắm bắt kịp thời các vướng mắc, khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp tại địa phương, đề từ đó có những giải pháp tháo gỡ kịp thời, đề xuất những chính sách hỗ trợ phù hợp đến doanh nghiệp tại địa phương. 

Khảo sát doanh nghiệp tại huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang. Ảnh VCCI Cần Thơ

Phòng tư vấn