Liên hệ C/O

13/07/2018 11:57 GMT+7 | VCCI Cần Thơ

Điện thoại tổ cấp C/O (0292) 3 824918 bấm số 124 hoặc 120 
Điện thoại di động: 090525911 (chị Giang), 0978010575 (chị My)

Fax tổ cấp C/O: (0292) 3819346 

Email: vccicanthoco@gmail.com

Địa chỉ: 12 Hòa Bình, Q. Ninh Kiều, Tp Cần Thơ