Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục đứng đầu cả nước về cải thiện chất lượng điều hành kinh tế năm 2018

PCI | 06/06/2019 14:14 GMT+7 | VCCI Cần Thơ

Điểm số PCI trung bình của khu vực ĐBSCL năm 2018 tiếp tục dẫn đầu cả nước (đạt 64.31 điểm), cao nhất trong 6 vùng miền của cả nước: Đồng bằng sông Hồng (63,95 điểm), Đông Nam Bộ (63,76 điểm), Duyên hải miền Trung (63,65 điểm), Miền núi phía Bắc (61,95 điểm) và thấp nhất là khu vực Tây Nguyên (61,63 điểm). Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) với các lợi thế về: (i)Tiếp cận đất đai dễ dàng và sử dụng đất ổn định , (ii) Chi phí thời gian thực hiện các quy định, thủ tục hành chính nhanh chóng, (iii) Chi phí không chính thức thấp, (iv) Môi trường cạnh tranh bình đẳng, (v) Tính năng động và sáng tạo của lãnh đạo tỉnh trong việc thực thi các chính sách đến doanh nghiệp; hiện là khu vực đang được sự quan tâm hướng đến của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

          Phòng Tư vấn & Thông tin Kinh tế