Hội nghị tập huấn hướng dẫn quy trình đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử quốc gia

Tin tức | Sự kiện | Đào tạo | 14/02/2017 04:29 GMT+7 | VCCI CẦN THƠ

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn quy trình đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử quốc gia

Đây là Hội nghị tập huấn nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP năm 2016 của Chính phủ về Hỗ trợ doanh nghiệp; Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử; đồng thời để các doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố nắm bắt được các quy định về pháp luật có liên quan, các kiến thức cơ bản về Đăng ký kinh doanh, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, mở văn phòng đại diện, thành lập chi nhánh công ty,…(gọi tắt là Đăng ký doanh nghiệp) qua mạng điện tử quốc gia, tạo điều kiện rút ngắn thời gian thành lập doanh nghiệp từ 05 ngày xuống còn 03 ngày làm việc, giúp các doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận thị trường và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh,…

nội dung cụ thể: (xem file đính kèm)

TB 285 to chuc tap huan DKKD qua mang