Chương trình khởi nghiệp khu vực đồng bằng Sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020 (Mekong Startup)

Tin tức | Sự kiện | 08/09/2016 10:24 GMT+7 | VCCI Cần Thơ

Năm 2016 được Chính phủ chọn là năm quốc gia khởi nghiệp. Thực hiện theo chủ trương của Chính phủ, các địa phương đều quan tâm và tổ chức xây dựng chương trình khởi nghiệp tại địa phương. Theo đó Cần Thơ là thành phố trung tâm của vùng, có được hạ tầng tốt cho khởi nghiệp như hệ thống vườn ươm doanh nghiệp, các trung tâm giáo dục, đào tạo nghề, nguồn nhân lực được đào tạo cơ bản, hệ thống thông tin kết nối và đô thị dịch vụ phát triển… thuận lợi cho phát triển doanh nghiệp và thu hút nguồn nhân lực từ các nơi đến làm việc và phát triển kinh doanh.

Do đó Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) tổ chức hội thảo giới thiệu Chương trình khởi nghiệp khu vực đồng bằng Sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020 (Mekong Startup) vào sáng ngày 6 tháng 9. Mục đích của chương trình nhằm xây dựng một tinh thần khởi nghiệp cho thế hệ trẻ biết khao khát lập nghiệp và tinh thần làm chủ. Phát huy ý tưởng sáng tạo và kinh doanh, định hướng đổi mới tư duy kinh tế, thúc đẩy hoạt động sáng tạo, nhất là trong lĩnh vực công nghệ, thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ làm nền tảng cho hoạt động sản xuất kinh doanh ở ĐBSCL và cả nước, tạo sự kết nối giữa các địa phương, trong đó lấy Cần Thơ là trung tâm, xây dựng mô hình liên kết có hệ thống, trong đó VCCI đóng vai trò dẫn dắt và cùng phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan.

Hội thảo với sự tham dự của các đại diện Sở Kế hoạch Đầu tư, trường, tỉnh đoàn của các tỉnh ĐBSCL, cùng các đại biểu. Tại Hội nghị, ông Nguyễn Phương Lam trình về kế hoạch tổng thể chương trình khởi nghiệp khu vực ĐBSCL 2016-2020 qua đó giới thiệu cuộc thi Cơ hội khởi nghiệp ĐBSCL. Đại diện Sở Kế hoạch Đầu tư các tỉnh cũng lần lượt nêu ý kiến về cuộc thi cũng như các ưu, khuyết điểm của địa phương. Với mục tiêu xây dựng một lực lượng doanh nghiệp mới về số lượng, năng động và có khả năng cạnh tranh và hội nhập tốt để tham gia thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, vùng và quốc gia, từ đó giải quyết việc làm và đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Với một số mục tiêu cụ thể như sau: hình thành trung tâm khởi nghiệp với 100 chỗ làm việc giai đoạn 2016 - 2017, kết nối các vườn ươm tạo thành mô hình “đô thị khởi nghiệp” tại Cần Thơ đến 2020, tạo dựng một lực lượng 1.000 doanh nghiệp mới trong các lĩnh vực về công nghệ, quản trị từ nay đến 2020, giải quyết trên 5.000 lao động có chuyên môn trực tiếp tham gia cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và 20.000 lao động kỹ năng làm việc gián tiếp, hỗ trợ đầu vào và kết nối đầu ra cho vườn ươm Việt Nam - Hàn Quốc (KVIP), Vườn ươm Đại học Cần Thơ và các khu ươm tạo khác, hỗ trợ đăng ký 50 bằng sáng chế (sở hữu trí tuệ) trong giai đoạn 2016 - 2020, 500 bằng giai đoạn 2020 - 2030.

Nguyễn Phương - Phòng Hỗ trợ Đầu tư và Khởi nghiệp, VCCI CẦN THƠ