Hội nghị cán bộ - công nhân viên và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017

Tin tức | Sự kiện | 08/02/2017 03:29 GMT+7 | VCCI CẦN THƠ

Vào lúc 8h30 ngày 12/01/2017, VCCI Cần Thơ tổ chức buổi “Hội nghị cán bộ - công nhân viên và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017”. Đến tham dự gồm có Ông Võ Tân Thành – Phó Chủ tịch VCCI, Ông Võ Hùng Dũng – Giám đốc VCCI Cần Thơ, Ông Nguyễn Phương Lam – Phó Giám đốc VCCI Cần Thơ, Bà Võ Thị Thu Hương – Phó Giám đốc VCCI Cần Thơ, Bà Nguyễn Thị Thương Linh - Phó Giám đốc VCCI Cần Thơ, Ông Nguyễn Hữu Đệ - Trưởng Văn phòng đại diện tại Tiền Giang và cùng toàn thể cán bộ nhân viên VCCI Cần Thơ.

[caption id="attachment_4646" align="aligncenter" width="650"]Bà Nguyễn Thị Thương Linh – PGĐ VCCI Cần Thơ báo cáo hoạt động năm 2016 Bà Nguyễn Thị Thương Linh – PGĐ VCCI Cần Thơ báo cáo hoạt động năm 2016[/caption]

Bà Nguyễn Thị Thương Linh – PGĐ VCCI Cần Thơ báo cáo hoạt động năm 2016

Mở đầu chương trình, Bà Nguyễn Thị Thương Linh báo cáo hoạt động năm 2016 và định hướng kế hoạch năm 2017 của VCCI Cần Thơ. Tập thể cán bộ công nhân viên cũng đã đóng góp ý kiến và chia sẻ những vấn đề còn vướng mắc trong công việc của chi nhánh sau 1 năm. Ông Võ Tân Thành – Phó Chủ tịch VCCI khen ngợi chi nhánh đạt thành tích tốt trong năm qua dù chi nhánh có thay đổi nhiều về nhân sự và khối lượng công việc tăng. Bên cạnh đó, ông cũng phát biểu chi đạo những việc nên làm của VCCI Cần Thơ trong năm tới. Ông Võ Hùng Dũng tiếp thu ý kiến chỉ đạo từ phía trung ương và lên kế hoạch triển khai thực hiện. Cuối chương trình là phần khen thưởng tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp trong năm qua.

[caption id="attachment_4647" align="aligncenter" width="650"]Ông Nguyễn Hữu Đệ (trái) - Trưởng VPĐD tại Tiền Giang nhận bằng khen của Thủ tướng chính phủ Ông Nguyễn Hữu Đệ (trái) - Trưởng VPĐD tại Tiền Giang nhận bằng khen của Thủ tướng chính phủ[/caption]

Ông Nguyễn Hữu Đệ (trái) - Trưởng VPĐD tại Tiền Giang nhận bằng khen của Thủ tướng chính phủ

[caption id="attachment_4648" align="aligncenter" width="650"]Ông Võ Hùng Dũng – Giám đốc VCCI Cần Thơ trao bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2016 Ông Võ Hùng Dũng – Giám đốc VCCI Cần Thơ trao bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2016[/caption]

Ông Võ Hùng Dũng – Giám đốc VCCI Cần Thơ trao bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2016

Ông Nguyễn Phương Lam – Phó Giám đốc VCCI Cần Thơ phát biểu bế mạc và cám ơn các đại biểu đến tham dự. Hội nghị kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày.

Quang Vinh - Phòng Tổng hợp