Họp mặt Hội viên thường niên năm 2020

Sự kiện | 07/07/2020 11:37 GMT+7 | Như Khắc

 

Thông tin liên hệ: Phòng Hội viên – VCCI Cần Thơ

ĐT: 0292.3.824.918 (máy lẻ 104) gặp Ms. Bích Giang (0934 185 977), Fax: 0292.3.824.169; Email:phonghoivienvccict@gmail.com; lamthyvcci@gmail.com; bichgiang2910@gmail.com | Facebook: Phòng Hội Viên - VCCI Cần Thơ