Mời tham gia thảo luận bàn tròn về quản trị rủi ro nguồn nước và tham gia liên minh quản trị nguồn nước của WWF quốc tế

Tin tức | Sự kiện | Hội thảo | 02/11/2016 07:05 GMT+7 | VCCI Cần Thơ

Kính gửi: Ban lãnh đạo quý Cơ quan

ĐBSCL là vùng có vị trí chiến lược trong nền kinh tế Việt Nam và là vùng có vị trí địa lý trọng yếu trong khu vực với các nước ASEAN, các quốc gia trong Tiểu vùng sông Mê Kông.

Nước đang là nguồn lực liên quan đến nhiều lĩnh vực từ văn hóa, tinh thần, giải trí, sản xuất trong nền kinh tế, đa dạng sinh học, lĩnh vực nông thủy sản của các quốc gia ven khu vực Sông Mekong. Bất cứ Doanh nghiệp hoạt động ở ĐBSCL phụ thuộc vào nước bằng cách này hay cách khác. Nguồn nước của ĐBSCL đang phụ thuộc vào chất hóa học, vật lý và sinh học trong các thành phần của kinh tế sử dụng và tác động vào ảnh hưởng qua lại lẫn nhau.

Khi dân số toàn cầu tăng, sản xuất không ngừng gia tăng, nhu cầu nước càng cao và trở nên khan hiếm. Global and Pacific Institute dự báo đến năm 2030, 47% dân số thế giới sẽ sống ở các khu vực căng thẳng về nước. Người tiêu dùng sẽ phản đối bằng cách đòi hỏi các công ty phải sử dụng tài nguyên hiệu quả và phù hợp. Khả năng tồn tại của doanh nghiệp và các hoạt động kinh tế sẽ bị đe dọa.

Nhằm đảm bảo cân bằng chất lượng nguồn nước cho khu vực ĐBSCL, tổ chức WWF (World Wildlife Fund) quốc tế đã lựa chọn ĐBSCL thực hiện Thảo luận bàn tròn về Liên minh quản trị nguồn nước và công cụ quản lý rủi ro về nước. WWF trình bày về các nghiên cứu đối với Quản lý rủi ro về nước được lấy ý kiến của 500 người từ 30 quốc gia Châu Mỹ, Úc, Châu Âu; Buổi thảo luận lấy ý kiến về chính sách, hành động phù hợp cho kế hoạch phát triển bền vững của doanh nghiệp khu vực ĐBSCL.

Địa điểm: Hội trường lầu 05, tòa nhà VCCI Cần Thơ

Số 12, Hòa Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Thời gian: bắt đầu từ 14h00 chiều ngày 18/11/2016 (thứ Sáu)

Diễn giả: Ông Michael Spencer, Chủ tịch Liên minh toàn cầu về Quản lý nước, đốc điều hành Quản lý nguồn nước của Úc; Ông Stuart Orr, WWF – Phụ trách lĩnh vực Nước sạch, thành viên Hội đồng Bảo an Nước trong Diễn đàn kinh tế thế giới, thành viên Ban chỉ đạo tư vấn tài nguyên; Đại diện Ngân hàng Thế giới; Đại diện của các Sở ban ngành liên quan đến quản trị nguồn nước.

VCCI Cần Thơ trân trọng kính mời quý Cơ quan tham dự thảo luận để thực hiện nổ lực giảm thiểu rủi ro về nước cùng các cộng đồng doanh nghiệp lưu vực sông Mekong.

Trân trọng kính chào.