126 tấn gạo thơm đầu tiên đã vào EU với thuế suất 0%
Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2020/NĐ-CP về biểu thuế XNK ưu đãi của Việt Nam với EU trong cam kết Hiệp định EVFTA giai đoạn 2020–2022
Chính phủ ban hành Nghị định 103/2020/NĐ-CP quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang EU
Thủ tưởng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt xây dựng Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA
Quyết định số 1175/QĐ-TTg về việc chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định EVFTA
Công bố Cổng thông tin, tư vấn EVFTA trực tuyến
Chính thức ra mắt Cổng thông tin, tư vấn EVFTA trực tuyến
Bản tóm lượt nội dung của Hiệp định EVFTA
Toàn văn Hiệp định EVFTA
Gia tăng đầu tư để đưa thêm hàng Việt Nam vào EU