Cập nhật các quy định mới về kiểm tra, xác minh xuất xứ; quy tắc xuất xứ GSP và cơ chế doanh nghiệp tự tuyên bố xuất xứ cho hàng hóa VN xuất khẩu

Tin C/O | Sự kiện | 23/11/2018 10:59 GMT+7 | VCCI Cần Thơ

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp xuất khẩu

Từ ngày 01/01/2019, Việt Nam sẽ chính thức áp dụng Cơ chế nhà xuất khẩu tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa (REX) đối với các nước hưởng lợi trong khuôn khổ Chương trình ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) của Liên minh Châu Âu (EU), Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 30/8/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 38/2018/TT-BCT quy định thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo cơ chế REX. Đồng thời, liên quan đến thủ tục về chứng nhận xuất xứ hàng hóa, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 39/2018/TT-BCT quy định về kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu. Các Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 14/12/2018.

Nhằm cập nhật, phổ biến các quy định mới và giúp doanh nghiệp hiểu rõ quy trình, thủ tục, vận dụng hiệu quả các quy tắc xuất xứ cụ thể trong các GSP của (EU), Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) tổ chức chuyên đề tập huấn: “Cập nhật các quy định mới về kiểm tra, xác minh xuất xứ; quy tắc xuất xứ GSP và cơ chế doanh nghiệp tự tuyên bố xuất xứ cho hàng hóa xuất khẩu Việt Nam sang thị trường EU, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ”

- Thời gian: Thứ Bảy, ngày 08/12/2018 (8h00-16h30).

- Địa điểm: Hội trường lầu 05-VCCI Cần Thơ. Số 12, Đại lộ Hòa Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ.

- Phí tham dự: 500.000 đồng/người Đối với doanh nghiệp là Thành viên CLB DN Xuất khẩu); 700.000 đồng/người (đối với Doanh nghiệp chưa là Thành viên CLB DN Xuất khẩu).

- Báo cáo viên: ThS. Vũ Xuân Hưng – Trọng tài viên thương mại, Phó Trưởng phòng Pháp chế - Trọng tài VCCI HCM.

 - Nội dung: Quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hoá xuất khẩu áp dụng từ 14/12/2018. Quy định doanh nghiệp tự tuyên bố xuất xứ C/O mẫu A GSP cho hàng xuất khẩu đi EU; Na Uy; Thuỵ Sỹ; Thổ Nhĩ Kỳ áp dụng từ 01/01/2019. Hiểu Quy tắc xuất xứ GSP của EU; Na Uy; Thuỵ sỹ; Thổ Nhĩ Kỳ để tự tuyên bố xuất xứ phù hợp nhằm tránh rủi ro.

VCCI Cần Thơ trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp cử đại diện tham dự và đăng ký theo mẫu, gửi về Tổ cấp C/O – VCCI Cần Thơ. ĐT: 02923.824918 (124), fax: 02923.812291 gặp cô Bích Giang (0934.185.977) hoặc Trà My (0978.010.575). Email: vccicanthoco@gmail.com.

Trân trọng kính chào.