Hướng dẫn Doanh nghiệp khai báo Đơn đề nghị cấp mã số REX trực tuyến 

Tin C/O | 01/08/2019 14:46 GMT+7 | VCCI Cần Thơ

Hướng dẫn Doanh nghiệp khai báo Đơn đề nghị cấp mã số REX trực tuyến 

Doanh nghiệp truy cập trang điện tử COMIS và lựa chọn chức năng "Thêm mới" trong Hồ sơ REX:

1) Doanh nghiệp khai báo “APPLICATION TO BECOME A REGISTERED EXPORTER” trên trang điện tử của Liên minh châu Âu (EU) theo địa chỉ: https://customs.ec.europa.eu/rex-pa-ui/ và thực hiện việc in bản khai báo (Phụ lục 22-06 của EU) từ trang điện tử này;

2) Sau khi người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp ký tên và đóng con dấu của Doanh nghiệp vào Mục 5 (bắt buộc) và Mục 6 (nếu lựa chọn đồng ý) trên Phụ lục 22-06, Doanh nghiệp scan Phụ lục 22-06 này dưới dạng tập tin PDF (kích thước dưới 2MB) và tải lên hệ thống của VCCI qua phần attachment (như hình ảnh đính kèm);

3) Khai báo Đơn đề nghị cấp mã REX trực tuyến của VCCI bằng tiếng Anh (khai báo thông tin gần tương tự như trên Phụ lục 22-06 của EU) và sử dụng chứng thư số để "Lưu và ký duyệt".

Các doanh nghiệp khai báo và ký điện tử Đơn đề nghị cấp mã số REX trực tuyến theo các bước như trên sẽ không cần phải nộp bản giấy tại các Tổ cấp C/O.

Đính kèm thông tin:

- Phụ lục

- Điểm lưu ý khai báo đơn đăng ký REX