Hướng dẫn sử dụng Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu

Tư vấn PCI | Tin C/O | 06/07/2021 08:49 GMT+7 | Nguyễn Mỹ Anh

Những điều chỉnh về mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu đòi hòi người khai hải quan và Hải quan địa phương cần nghiên cứu kỹ hướng dẫn sử dụng để thực hiện thống nhất.

Infographics: Hướng dẫn sử dụng Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu
 
Infographics: Hướng dẫn sử dụng Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu
 

Nguồn: Hải Quan Online