Nhãn CE đối với mặt hàng khẩu trang khi vào thị trường EU

Tư vấn PCI | Tin C/O | 06/05/2020 09:49 GMT+7 | Nguyễn Mỹ Anh

     Nhãn CE được thể hiện trên sản phẩm có ý nghĩa sản phẩm đó đáp ứng các yêu cầu về an toàn, sức khoẻ, và bảo vệ môi trường của EU. Thông thường các sản phẩm muốn gắn nhãn CE thì phải được sản xuất theo các tiêu chuẩn được thông qua bởi CEN, CENELEC và ETSI, và các tiêu chuẩn được công bố trên Tạp chí chính thức là tiêu chuẩn hài hòa, được cho là phù hợp với các yêu cầu của các Chỉ thị EU. Một nhà sản xuất có thể chọn không sử dụng các tiêu chuẩn EU hài hòa, nhưng sau đó phải chứng minh rằng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu an toàn cơ bản trước khi lưu hành trên thị trường EU.

     Nhà sản xuất có sản phẩm thỏa mãn các quy định của EU có thể nộp đơn đến các tổ chức chứng nhận tiêu chuẩn được cấp phép ở bất cứ nước thành viên EU nào để được cấp chứng nhận tiêu chuẩn EU. Sau khi được cấp giấy chứng nhận, nhà sản xuất có thể đóng nhãn CE cho sản phẩm của mình và công bố sản phẩm của mình đạt tiêu chuẩn EU.                              

nguồn: Internet

                                                                                                       Nguồn: Internet

     Đối với mặt hàng khẩu trang thông thường không cần nhãn CE. Đối với khẩu trang kháng khuẩn và khẩu trang y tế cần nhãn CE khi xuất khẩu vào thị trường EU.

     Tuy nhiên, trong thời điểm dịch bệnh, EU đã có thông báo nới lỏng các tiêu chuẩn cho các mặt hàng trang thiết bị, vật tư y tế: xem tại đây

    Danh sách các cơ quan cấp CE cho trang thiết bị y tế được EU công nhận: xem tại đây

Trích nguồn:

Cổng thông tin điện tử Bộ Công thương: ttps://moit.gov.vn

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển: https://vietnordic.com