Tận dụng ưu đãi thuế quan, nhận diện và vượt qua hàng rào phi thuế quan trong hiệp định EVFTA khi xuất khẩu hàng hóa vào thị trường EU

Tư vấn PCI | Tin C/O | 05/08/2020 09:15 GMT+7 | Nguyễn Mỹ Anh

Ngày 02/8/2020, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại Cần Thơ (VCCI tại Cần Thơ) tổ chức khóa đào tạo “Hướng dẫn tra cứu, cập nhật, vận dụng hiệu quả ưu đãi thuế quan, nhận diện và vượt qua hàng rào phi thuế quan gồm qui tắc xuất xứ hàng hóa C/O cụ thể mặt hàng trong hiệp định EVFTA khi xuất khẩu hàng hóa vào thị trường EU” với gần 30 học viên tham dự. Khóa học đã giúp các doanh nghiệp nắm bắt sâu hơn các qui định trong hiệp định EVFTA và đã tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với nhiều tiềm năng phát triển kinh tế. So với các hiệp định thương mại khác EVFTA mang lại nhiều cơ hội hơn cho các ngành hàng nhưng để tận dụng được hết các lợi thế, doanh nghiệp không những cần nắm rõ được mức thuế xuất nhập khẩu cho từng dòng hàng thay đổi như thế nào trong thời gian tới mà còn phải nắm rõ những yêu cầu phi thuế quan của từng thị trường để từ đó lựa chọn cách tiếp cận đạt hiệu quả cao nhất.

Trong khóa học, Th.s, LS, Trọng tài viên Vũ Xuân Hưng hướng dẫn cho doanh nghiệp thực hiện mẫu C/O EUR1 và hướng dẫn tra cứu về sản phẩm cạnh tranh, hàng rào thuế quan, hàng rào phi thuế quan, quy tắc xuất xứ hàng hóa của các nước bao gồm Hoa Kỳ và EU để giúp các doanh nghiệp không mất thời gian trong việc tìm hiểu thông tin cho từng cơ chế, từng thị trường. Đồng thời, Th.S, LS còn hỗ trợ cơ sở pháp lý để tra cứu thông tin đối với từng mẫu C/O cụ thể, đây là một trong những thông tin quan trọng để doanh nghiệp có cơ sở thực hiện hiệu quả các thủ tục liên quan đến qui tắc xuất xứ hàng hóa, giảm thiểu những sai sót, rủi ro cho doanh nghiệp khi xuất khẩu đến hầu hết các thị trường.

Phòng pháp chế