Thêm 25 cơ sở chế biến thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩu vào Đài Loan

Tin C/O | 25/09/2020 14:21 GMT+7 | Nguyễn Mỹ Anh

Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc nhận được công văn Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược Đài Loan (TFDA) thông báo về “Danh sách các cơ sở chế biến thủy sản của Việt Nam được phép xuất khẩu sang Đài Loan” (List of Vietnamese fishery processing establishments authorized for export to Taiwan) được cập nhật và có hiệu lực từ ngày 30 tháng 9 năm 2020.

Thêm 25 cơ sở chế biến thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩu vào Đài Loan

(Hình ảnh mang tính chất minh họa)

Theo thông báo của TFDA, Danh sách doanh nghiệp xuất khẩu cua sống (Live Crabs) hiện không đổi so với kỳ xét duyệt lần trước, trong khi có tới 699 cơ sở chế biến thủy sản của Việt Nam được TFDA cấp phép xuất khẩu sản phẩm thủy sản, tăng 25 doanh nghiệp so với kỳ xét duyệt lần trước. TFDA nhấn mạnh, chỉ có các doanh nghiệp nằm trong Danh sách đã được TFDA xét duyệt mới được phép xuất khẩu thủy sản vào Đài Loan.

Thông báo của TFDA cũng cho biết, Danh sách này có hiệu lực từ ngày 30 tháng 9 năm 2020 (tính từ thời điểm hàng hóa rời cảng xuất). Danh sách này cũng đã được TFDA công bố tại cổng thông tin điện tử của cơ quan này tại địa chỉ: https://www.fda.gov.tw/TC/siteContent.aspx?sid=2549 

Chi tiết về các doanh nghiệp được cấp phép như phụ lục đính kèm

Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (nguồn http://www.VietnamExport.com)