Thông báo gia hạn thời gian chuyển giao hoàn toàn sang cơ chế REX

Tư vấn PCI | Tin C/O | 22/07/2020 11:20 GMT+7 | Nguyễn Mỹ Anh

Theo công văn số 0762/XNK-XXHH ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương gửi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về việc Việt Nam đề nghị gia hạn thời gian đăng ký mã số REX, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, EC đã chấp thuận gia hạn thêm thời gian chuyển giao hoàn toàn sang cơ chế REX đối với Việt Nam từ thời hạn cũ là hết ngày 30 tháng 6 năm 2020 sang thời hạn mới là hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Trong thời gian chuyển giao mới này, VCCI tiếp tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu A cho hàng hóa xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU), Na Uy và Thụy Sỹ (trừ mặt hàng giày dép có mã HS thuộc Chương 64 xuất khẩu đi EU).

Tham khảo thông tin gia hạn tại: 

http://comis.covcci.com.vn/

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-system-preferences/the_register_exporter_system_en

Phòng Pháp chế