Tình hình cấp mã số Rex của Văn phòng Đại diện VCCI tại Tiền Giang

Tin C/O | 02/06/2020 09:55 GMT+7 | Hoàng Minh

Thực hiện theo công văn số 3041/PTM-TTXN ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Trung tâm Xác nhận chứng từ Thương mại VCCI về việc triển khai cấp mã số REX cho doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Liên minh châu Âu (EU), Nauy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ theo chế độ thuế quan phổ cập (GSP) trong năm 2020, VPTG đã tiến hành thông báo việc cấp mã số REX cho doanh nghiệp.

Kết quả sau 06 tháng, VPTG đã nhận 27 hồ sơ đề nghị cấp mã REX của DN, nhìn chung hồ sơ DN đề nghị cơ bản đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Hiện nay, VPTG đã cấp được cho 25 DN theo danh sách như sau:

Còn lại 02 doanh nghiệp, dự kiến hoàn thành trước ngày 15 tháng 06 năm 2020.

Thùy Trang – VP Đại diện VCCI tại Tiền Giang