Báo cáo động thái Doanh nghiệp khu vực ĐBSCL trong 6 tháng đầu năm 2021

Tin doanh nghiệp | 02/09/2021 10:43 GMT+7 | VCCI Cần Thơ

VCCI Cần Thơ trân trọng kính gửi các Quý Doanh nghiệp tham khảo tài liệu Báo cáo động thái Doanh nghiệp khu vực ĐBSCL trong 6 tháng đầu năm 2021

Nội dung chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm