Năm 2012: sẽ thanh kiểm tra 13 DN bảo hiểm

Tin doanh nghiệp | 28/07/2015 08:20 GMT+7 | VCCI

Đó là thông tin được ông Trịnh Thanh Hoan, Cục trưởng Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính cung cấp.

Cụ thể, Bộ sẽ tiến hành thanh tra 2 doanh nghiệp bảo hiểm và 1 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, kiểm tra toàn diện 5 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và 5 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và doanh nghiệp môi giới.

Trong năm 2011, Bộ Tài chính đã tiến hành thanh tra 2 DN, kiểm tra 5 DN bảo hiểm phi nhân thọ; kiểm tra chuyên đề về trích lập dự phòng, tách quỹ, phân chia thặng dư của 5 DN bảo hiểm nhân thọ và 3 DN môi giới bảo hiểm, kiểm tra 10 văn phòng đại diện của các DN bảo hiểm nước ngoài. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 1 số sai phạm và đã tiến hành xử phạt 7 DN.

Cụ thể, Công ty TNHH Bảo hiểm ACE Việt Nam bị phạt 190 triệu đồng (trong đó phạt 120 triệu đồng đối với hành vi bổ nhiệm ông Stephen B. Crough làm thành viên HĐQT không có bằng đại học, không đáp ứng được tiêu chuẩn theo quy định phát luật và phạt tiền 70 triệu đồng đối với hành vi trích lập dự phòng không đủ bồi thường); Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt bị phạt 140 triệu đồng do chi hỗ trợ đại lý bán bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự xe cơ giới tại Công ty Bảo Việt Bến Tre; Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ ACE bị phạt 70 triệu đồng do không thực hiện tách quỹ chủ sở hữu và quỹ chủ hợp đồng theo quy định; Công ty TNHH Bảo hiểm tổng hợp Grouppama Việt Nam bị phạt 70 triệu đồng do mở văn phòng đại diện tại Quảng Bình chưa được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản; Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA bị phạt 60 triệu đồng do sử dụng cá nhân tiến hành hoạt động đại lý không đảm bảo điều kiện quy định; Tổng CTCP Bảo hiểm dầu khí bị phạt 60 triệu đồng do vi phạm về biểu phí của chế độ bảo hiểm bắt buộc tai nạn dân sự chủ xe cơ giới; CTCP Môi giới Á Châu bị phạt 5 triệu đồng do nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm.

Việc xử phạt không chỉ áp dụng đối với tổ chức là DN bảo hiểm mà còn áp dụng với cá nhân.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng điểm ra các nhóm vi phạm tại 3 khối (nhân thọ, phi nhân thọ và môi giới bảo hiểm) trong năm 2011. Cụ thể, DN nhân thọ chủ yếu vi phạm ở triển khai sản phẩm, trích lập dự phòng các quỹ, tách quỹ, phân chia thặng dư cho chủ hợp đồng tham gia chia lãi, sử dụng đại lý và chi hoa hồng đại lý.. Còn DN phi nhân thọ thì vi phạm tập trung ở công tác quản trị, điều hành hoạt động của DN, công tác quản lý tài chính, hạch toán doanh thu… Đối với DN môi giới bảo hiểm, vi phạm tập trung vào chế độ báo cáo, công tác quản trị, điều hành, kiểm tra, kiểm soát nội bộ, công tác quản lý chi phí.

(Theo ĐTCK)