Sửa Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp triệt để: Ngân sách sẽ có thêm 100 tỷ USD?

Tin doanh nghiệp | 15/03/2019 09:37 GMT+7 | Như Khắc

Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) vừa có văn bản góp ý về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp (2014).

Theo VAFI, những tác động mạnh của việc sửa đổi lần này là phải mở ra khuôn khổ pháp lý theo thông lệ thế giới tiên tiến để tăng cường thu hút vốn và công nghệ từ nhà đầu tư nước ngoài, phát triển cộng đồng doanh nghiệp trong nước, kích thích thị trường chứng khoán phát triển…

Đặc biệt, VAFI cho rằng việc sửa đổi luật phải kích thích thay đổi cơ cấu cổ đông trong công ty đại chúng theo hướng giảm mạnh tỷ lệ cổ phần nhà nước, giảm tỷ trọng cổ phần cá nhân, tăng tỷ trọng nắm giữ cổ phần của các nhà đầu tư tổ chức và đầu tư chiến lược theo thông lệ thế giới. Có như vậy mới tạo lập được hàng vạn  doanh nghiệp có cơ cấu cổ đông ổn định vững chắc, có tiềm lực tài chính mạnh và giảm phụ thuộc vào nguồn vốn ngân hàng...

Nhận xét đầu tiên của VAFI về dự thảo Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp là mục tiêu soạn thảo luật chưa rõ ràng, hay chưa có những mục tiêu cụ thể để thúc đẩy nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, hay để cộng đồng doanh nghiệp được hưởng lợi ích to lớn từ việc làm Luật.

Liên quan đến tái cơ cấu hệ thống doanh nghiệp nhà nước, VAFI cho rằng từ nhiều sự kiện như đã xảy ra, như tại Vinashin, Vinalines, Petro Vietnam… Chính phủ hầu như chưa có các  giải pháp mạnh để xóa bỏ tận gốc tình trạng quản lý yếu kém, tình trạng tham nhũng tràn lan trong khối doanh nghiệp nhà nước.

Ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Chủ tịch VAFI cho biết, “trong mấy năm gần đây, với sự chỉ đạo chống tham nhũng quyết liệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tình trạng tham nhũng trắng trợn và tham nhũng lớn đã bị đẩy lùi, nhưng Chính phủ cần thêm các giải pháp xóa bỏ tận gốc tình trạng tiêu cực đó để làm sao tham nhũng yếu kém không có đất phát triển”.

VAFI cho rằng Luật ra đời phải có những giải pháp mạnh mẽ để cải cách triệt để và toàn diện khối DNNN.

Vì vậy, VAFI kiến nghị, nên để nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam thành lập DN của mình theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư hoặc tham gia cổ phần chi phối thì coi là doanh nghiệp trong nước và được đối xử bình đẳng như nhà đầu tư trong nước từ các khâu thành lập, đăng ký kinh doanh, quản lý nhà nước về doanh nghiệp và phát triển đầu tư dự án.

Phải thống kê và loại bỏ khoảng 80% ngành nghề kinh doanh có điều kiện đang quy định hạn chế tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài.

Ngoài ra, phải có những giải pháp quyết liệt để cải tổ DNNN như: DNNN phải là doanh nghiệp có cổ phần chi phối của Nhà nước, phải niêm yết chứng khoán, và thuộc Danh mục ngành nghề mà Nhà nước cần nắm giữ chi phối; Chỉ còn rất ít loại hình DNNN cần Nhà nước nắm giữ 100% vốn; Tất cả DNNN khác và doanh nghiệp có cổ phần nhà nước không thuộc đối tượng trên thì phải thực hiện cổ phần hóa , thoái vốn và niêm yết chứng khoán…

VAFI khẳng định, nếu áp dụng đầy đủ và quyết liệt các giải pháp trên thì trong vòng 15 năm tới, ngân sách nhà nước sẽ thu được khoảng 100 tỷ USD, số tiền này vừa góp phần giảm mạnh nợ chính phủ đồng thời dư sức để Việt Nam phát triển hoàn chỉnh hệ thống giao thông hiện đại cho toàn quốc, phát triển được hệ thống đường sắt cao tốc Bắc Nam, hệ thống đường sắt nội đô tại Hà Nội, TP.HCM.

Nguồn: http://enternews.vn/