Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính thuế, hải quan năm 2018

Tin doanh nghiệp | 28/09/2018 14:46 GMT+7 | Nguyễn Trọng Nguyễn

Ngày 09/8/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông báo số 517/TB-BTC về việc tổ chức Hội nghị đối thọai về chính sách và thủ tục hành chính thuế, hải quan năm 2018

Tuy nhiên do Bộ Tài chính phải tập trung chuẩn bị các Dự án Luật, các báo cáo phục vụ Kỳ họp thứ 6- Quốc hội khóa XIV (dự kiến diễn ra từ ngày 22/10/2018 đến 20/11/2018; Do đó Bộ Tài chính thông báo lùi thời gian tổ chức Hội nghị nêu trên, thời gian tổ chức Hội nghị cụ thể, Bộ Tài chính sẽ thông báo sau.

Kính gửi quý doanh nghiệp/hiệp hội thông báo./.

Đính kèm: Thông báo