Thực trạng pháp luật và triển vọng áp dụng phương pháp giải quyết tranh chấp ngoài tố tụng trong lĩnh vực môi trường tại Việt Nam

Tin doanh nghiệp | 24/07/2020 09:06 GMT+7 | Nguyễn Mỹ Anh

Ngày 23/7/2020, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại Cần Thơ có buổi làm việc với Viện khoa học pháp lý liên quan đến vấn đề môi trường tại Việt Nam.

Với mục tiêu, thông qua hoạt động điều tra, khảo sát thực tiễn để đề xuất đa dạng hóa các phương thức giải quyết tranh chấp, hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực môi trường tiến tới xây dựng Dự thảo Cẩm nang hướng dẫn kỹ năng giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực môi trường bằng phương pháp ngoài tố tụng tạo thuận lợi cho cán bộ (đặc biệt là cán bộ cơ sở) và nhân dân trong việc áp dụng các phương thức này. Buổi làm việc hai bên đã cùng trao đổi về thực trạng tranh chấp trong lĩnh vực môi trường, đánh giá hiệu quả giải quyết tranh chấp bằng các phương thức tố tụng đồng thời xem xét kinh nghiệm giải quyết tranh chấp ngoài tố tụng của các quốc gia trên thế giới cũng như tại việt Nam trong thời gian qua, qua đó đánh giá lại khả năng áp dụng các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tố tụng tại Việt Nam để đề xuất các giải pháp giải quyết tranh chấp đáp ứng yêu cầu giải quyết kịp thời, hiệu quả, đảm bảo hài hoà lợi ích của người dân, doanh nghiệp và Nhà nước.

Phòng Pháp chế