VCCI Cần Thơ phối hợp cùng VIAC thành lập tổ tư vấn pháp lý Doanh nghiệp

Tin tức | Tin doanh nghiệp | 20/04/2020 11:16 GMT+7 | Hoàng Minh

Kính gửi quý Doanh nghiệp Hội viên!

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại Cần Thơ (VCCI tại Cần Thơ) phối hợp cùng Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) thành lập Tổ tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp Hội viên VCCI.

Thành viên tổ tư vấn là các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vưc: Thương mại quốc tế; hợp đồng; giải quyết tranh chấp; hàng hải, Logistic,...

Khi có vấn đề phát sinh hoặt cần thư vấn, quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ:

Văn phòng VCCI Cần Thơ: ĐT: 02923.824.918 (111); DĐ: 0949.409.991 - Anh Hoàng Minh

Văn phòng VIAC: ĐT 02443. 574 3001; DĐ: 0948.113.926 - Chị Bảo Ngọc