VCCI đổi tên thành Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam

Tin doanh nghiệp | 04/01/2022 10:39 GMT+7 | Như Khắc

TTO - Tại Đại hội đại biểu toàn quốc VCCI lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022- 2026 được tổ chức trong hai ngày 30 và 31-12 tại Hà Nội, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) chính thức đổi tên thành Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam.

VCCI hiện là tổ chức có sự tham gia của hơn 200.000 doanh nghiệp trên cả nước - Ảnh: Đ.TH.

Theo đó, thực hiện các chỉ đạo của Ban Bí thư, trên cơ sở rà soát các quy định pháp luật liên quan, đặc biệt là các văn bản pháp luật mới và đánh giá thực tiễn thực hiện điều lệ 2016, VCCI nhận thấy cần thiết phải sửa đổi tên tiếng Việt của VCCI từ Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam thành Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam.

Đại hội đại biểu toàn quốc VCCI lần thứ VII xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm bao gồm:

- Chủ động, tích cực tham gia xây dựng pháp luật, chính sách, thúc đẩy thuận lợi hóa môi trường kinh doanh.

- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

- Tăng cường hoạt động kết nối, hỗ trợ phát triển hiệp hội doanh nghiệp và hội viên.

- Phát triển đội ngũ doanh nhân, tiên phong thúc đẩy xây dựng hóa kinh doanh Việt Nam.

- Tăng cường kết nối và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế.

- Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của VCCI.

Đại hội cũng đưa ra tầm nhìn của VCCI là: Doanh nghiệp vững mạnh - Quốc gia thịnh vượng. Sứ mệnh của VCCI là liên kết, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp bền vững, văn minh, hội nhập và ngang tầm thế giới, cùng phấn đấu xây dựng Việt Nam đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, phồn vinh, hạnh phúc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc VCCI lần thứ VII - Ảnh: Đ.TH.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh với tư cách tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam, VCCI đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, có nhiều đóng góp tích cực, có tính lan tỏa cao, đóng góp vào thành công chung của đất nước.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định VCCI đã tập hợp được đông đảo các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và tăng cường vai trò đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Đến nay, VCCI đã có trên 200.000 doanh nghiệp hội viên, tăng 70,8% so với đầu nhiệm kỳ trước.

Thủ tướng cũng ghi nhận thời gian qua VCCI cũng đã chủ động và tham gia tích cực vào việc xây dựng và hoàn thiện các chính sách quan trọng đối với doanh nghiệp như các nghị quyết của hội nghị Ban Chấp hành trung ương, các nghị quyết của Bộ Chính trị liên quan đến doanh nghiệp, doanh nhân.

Bên cạnh đó, VCCI có những sáng kiến thúc đẩy quá trình thực thi chính sách, tích cực góp phần cải thiện môi trường kinh doanh như việc nghiên cứu và công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI.

"Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI trong 16 năm vừa qua tạo động lực và xung lực cho sự phát triển. Đây là việc làm đã được tổ chức lâu năm, có sự phối hợp với các tổ chức nước ngoài, đánh giá khách quan tạo ra sức cạnh tranh về sự minh bạch phục vụ doanh nghiệp của các tỉnh" - Thủ tướng đánh giá.

Khẳng định doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể của hoạt động sản xuất, kinh doanh, là nhân tố đóng góp quan trọng vào sự phát triển và thịnh vượng của nền kinh tế, tuy nhiên, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, để có được cộng đồng doanh nghiệp đoàn kết, lớn mạnh, cần có vai trò của VCCI - tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị VCCI tập trung củng cố VCCI thực sự trở thành tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam. Ưu tiên và tham gia tích cực, góp phần ngày càng quan trọng vào thúc đẩy cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh.

VCCI cần dẫn dắt doanh nghiệp hội nhập thành công, thời gian qua Chính phủ đã rất tích cực ký kết các hiệp định thương mại tự do, với hầu hết thị trường lớn, quan trọng nhất trong khu vực và trên thế giới, mở ra nhiều cơ hội để phát triển kinh tế - xã hội.

"Chúng ta đã tham gia ký kết và đàm phán 17 hiệp định thương mại tự do với hơn 60 nước chúng ta mở cửa và phải tranh thủ cơ hội này", ông nhấn mạnh.

Nguồn: https://tuoitre.vn/