VCCI Khảo sát tình hình Doanh nghiệp quý II/2020

Tin doanh nghiệp | 21/08/2020 14:41 GMT+7 | Như Khắc

Dịch Covid đang lây lan trở lại ở Việt Nam từ cuối tháng 7/2020 và ảnh hưởng ngay lập tức đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để tiếp tục có cơ sở xây dựng báo cáo về tình hình sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp và đề xuất các kiến nghị các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, VCCI tổ chức “Khảo sát sức khỏe Doanh nghiệp Việt Nam quý II/2020 và tác động của giai đoạn 02 đại dịch Covid-19 đến lao động, việc làm”.

Mục đích của cuộc khảo sát không chỉ cập nhật tình hình sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp trong sáu tháng đầu năm 2020 mà còn tập trung vào các đánh giá tác động mới của giai đoạn 02 đại dịch Covid-19, nhất là tác động đến lao động, việc ở nước ta; tình hình tiếp cận các chính sách hỗ trợ vừa qua, từ đó đề xuất kiến nghị với Chính phủ những giải pháp mới.

VCCI rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và phối hợp của Qúy Hiệp hội/ Doanh nghiệp trong việc khảo sát đợt này. Kết quả khảo sát dự kiến sẽ sử dụng để làm tài liệu phục vụ cho việc xây dựng chuyên đề về tác động của Covid đến doanh nghiệp và lao động và sẽ gửi Ban Dân vận Trung ương, báo cáo cho Bộ Chính trị. Đề nghị Qúy doanh nghiệp điền phiếu khảo sát online theo đường link khảo sát dưới đây gửi trước ngày 31/8/2020.

Link khảo sát online