Báo cáo Kinh tế thường niên ĐBSCL 2021


Ngày 12/03/2021, VCCI tại Cần Thơ tổ chức cuộc họp chuyên gia nhằm thống nhất định hướng, nội dung cho Báo cáo Kinh tế thường niên ĐBSCL 2021. Cuộc họp với sự chủ trì của Ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc VCCI tại Cần Thơ và Tiến sỹ Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright (FSPPM); cùng với sự tham dự của các chuyên gia, các doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực về nông nghiệp, biến đổi khí hậu, logistic, …

Ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc VCCI tại Cần Thơ phát biểu tại cuộc họp. Ảnh VCCI Cần Thơ

Ông Nguyễn Phương Lam cho biết Báo cáo Kinh tế thường niên ĐBSCL 2020 đã được công bố vào tháng 12/2020 là kết quả của sự nỗ lực hợp tác giữa VCCI và Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright (FSPPM) liên tục sau hơn 01 năm thực hiện. Báo cáo tập trung vào các vấn đề của vùng ĐBSCL dựa trên nhiều nghiên cứu sâu sắc. Kết quả báo cáo nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo Trung ương, địa phương ĐBSCL, các cơ quan ban ngành, các chuyên gia, viện trường, doanh nghiệp trong nước và các tổ chức quốc tế về nội dung và ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần hoạch định chính sách phát triển vùng ĐBSCL.

Báo cáo Kinh tế thường niên năm 2021 căn cứ vào kết quả nghiên cứu năm 2020 sẽ tiếp tục cập nhật số liệu có sự thay đổi nhằm đem lại bức tranh kinh tế cập nhật Việt Nam và thế giới đi cùng trong đó là vùng kinh tế ĐBSCL. Nhằm đạt được mục tiêu tập trung các vấn đề quan trọng tạo đòn bẩy chính sách cho sự thay đổi mạnh mẽ vùng, báo cáo năm 2021 sẽ chọn 2-3 chủ đề trọng tâm để thực sự đem lại các giá trị có ích cho các nhà làm chính sách (cả trung ương và địa phương) cũng như cho cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tiến sỹ Vũ Thành Tự Anh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh VCCI Cần Thơ

Tiến sỹ Vũ Thành Tự Anh cho rằng Báo cáo Kinh tế thường niên năm 2020 ra đời trong bối cảnh chính trị mới của đất nước, có sự thay đổi lãnh đạo các cấp từ địa phương đến trung ương nên được kì vọng sẽ tạo ra sự thay đổi tích cực, giúp hiểu rõ hơn về ĐBSCL. Quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 dự kiến sẽ được phê duyệt sớm sẽ là thời cơ để tạo ra sự phối hợp tốt hơn giữa các địa phương trong vùng. Ngoài ra, sự thay đổi về kinh tế, chính trị của các nước trong khu vực và làn sóng chuyển dịch đầu tư từ Trung Quốc sang Việt Nam cũng tạo ra những cơ hội mới cho vùng. Thêm vào đó, chính quyền mới của ông Joe Biden cũng rất quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu, một trong những vấn đề chính của ĐBSCL. Việc nghiên cứu các vấn đề của vùng không thể tách rời với bối cảnh chung của cả nước và quốc tế, đồng thời cần tìm ra được những thách thức tác động đến kinh tế ĐBSCL trong những năm qua để có giải pháp cụ thể cho sự phát triển của vùng. Do đó việc chọn nội dung nghiên cứu cho Báo cáo năm 2021 phải tạo được sự lan tỏa và nền tảng lâu dài. Báo cáo năm 2020 đã đưa ra phát hiện quan trọng, đó là ĐBSCL đang tận khai nguồn tài nguyên và đang chìm trong mọi phương diện, đồng thời Báo cáo cũng đưa ra góc nhìn quan trọng từ nhóm nghiên cứu cung cấp tư liệu, bằng chứng cùng với kinh nghiệm đối mặt thực tế của doanh nghiệp đóng vai trò phản biện đã tạo nên giá trị các kiến nghị chính sách của Báo cáo.  

Về nội dung nghiên cứu năm 2021, Chuyên gia Vũ Thành Tự Anh cũng đã đưa ra một số chủ đề chính để các chuyên gia và doanh nghiệp thảo luận là quy hoạch tích hợp; cơ sở hạ tầng và các mô hình chuyển đổi phát triển nông nghiệp

Cuộc họp đã nhận được nhiều thông tin đồng thuận về cấu trúc và nội dung nghiên cứu gồm cập nhật tổng quan kinh tế thế giới và Việt Nam, vùng ĐBSCL, thảo luận về các ưu tiên trong quy hoạch tích hợp vùng của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể hóa các kiến nghị dự án phát triển cơ sở hạ tầng, mô hình chuyển đổi phát triển nông nghiệp vùng ĐBSCL. Bên cạnh đó các kiến nghị dự kiến đưa ra lưu ý đến tính kế tục dự án cho tương lai, khách hàng là các quốc gia lân cận có thể là cơ hội và thách thức to lớn, các thay đổi bối cảnh từ Hiệp định có thể liên quan đến Doanh nghiệp và phát triển bền vững.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc VCCI tại Cần Thơ chân thành cảm ơn sự tham gia, đóng góp ý kiến của các chuyên gia, doanh nghiệp. Các ý kiến đóng góp trên sẽ là định hướng, nền tảng để thực hiện Báo cáo năm 2021. Ông cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự đóng góp, tham gia của các chuyên gia, doanh nghiệp có mặt tại cuộc họp hôm nay cho Báo cáo Kinh tế thường niên ĐBSCL 2021, góp phần đưa ĐBSCL phát triển đúng với niềm năng vốn có.

Phòng tư vấn