Chủ tịch VCCI thăm và làm việc với VCCI Cần Thơ


Ngày 08/4 vừa qua, ông Phạm Tấn Công - Chủ tịch VCCI đã có chuyến thăm và làm việc với Chi nhánh VCCI tại Cần Thơ. Đoàn công tác có sự tham gia của ông Võ Tân Thành - Phó Chủ tịch VCCI, ông Phan Hồng Giang -Trưởng ban Kế hoạch Tổng hợp VCCI; Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ VCCI Cần Thơ.

Quang cảnh buổi làm việc

Trong buổi làm việc, ông Nguyễn Phương Lam - Giám đốc VCCI Cần Thơ đã báo cáo về các hoạt động trọng tâm của Chi nhánh. Theo đó, VCCI Cần Thơ đã có nhiều hoạt động nổi bật trong công tác liên kết vùng và cải thiện môi trường kinh doanh, tham mưu phát triển kinh tế địa phương bao gồm: Tư vấn nâng cao chất lượng điều hành kinh tế thông qua bộ chỉ số DDCI, xây dựng Báo cáo kinh tế thường niên ĐBSCL; tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại và hội nhập quốc tế; thúc đẩy khởi nghiệp; thành lập Hội đồng Hiệp hội Doanh nghiệp ĐBSCL; nâng cao năng lực cho doanh nghiệp qua các khóa đào tạo. Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Giám đốc VCCI Cần Thơ cũng đã phân tích đánh giá những điểm mạnh, hạn chế còn tồn tại, ý kiến đề xuất đến Chủ tịch VCCI.

Ngoài những ý kiến của Ban Giám đốc Chi nhánh, ông Phạm Tấn Công còn lắng nghe những ý kiến đóng góp từ các cán bộ nhân viên làm việc tại VCCI Cần Thơ. Phát biểu tại buổi họp, ông Phạm Tấn Công cho biết, ông rất trân trọng những nổ lực của Chi nhánh, thành tựu trong thời gian qua đã tạo được uy tín với chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, sức trẻ, đội ngũ cán bộ năng động và nhiệt tình cũng là lợi thế, động lực để Chi nhánh ngày càng phát triển. Về định hướng sắp tới, ông Phạm Tấn Công nhấn mạnh Chi nhánh cần tiếp tục tập trung xây dựng, phát triển tổ chức, nâng cao vị thế của VCCI; phát triển tầm nhìn sứ mệnh của VCCI: “Doanh nghiệp vững mạnh - Quốc gia hùng cường thịnh vượng”, đồng thời thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược mà văn kiện Đại hội của VCCI đã đề ra.

Ông Phạm Tấn Công (giữa) phát biểu tại buổi làm việc

Ông Nguyễn Phương Lam – Giám đốc đã đại diện tập thể VCCI Cần Thơ tiếp thu những ý kiến và thống nhất thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch VCCI.

Phòng Tổng hợp