Công văn của UBND Thành phố Cần Thơ về tăng cường phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước

Tin kinh tế tổng hợp | 17/12/2021 10:15 GMT+7 | Lê Ngọc Ái Vy

Ngày 08/12/2021, UBND Thành phố Cần Thơ ban hành Công văn số 6262 về việc tăng cường phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước. VCCI Cần Thơ thông báo đến Quý Doanh nghiệp, Quý hỘI viên được biết.

Chi tiết công văn: ĐÍNH KÈM