Mức điều chỉnh lương hưu cho lao động nữ giai đoạn 2018-2020


Bộ Lao động Thương binh xã hội đang lấy ý kiến xây dựng Dự thảo Nghị định về điều chỉnh lương hưu cho số lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021.

Mục đích của việc ban hành Nghị định là nhằm điều chỉnh cân bằng tỷ lệ hưởng lương hưu giữa các lao động nữ nghỉ hưu trước và sau ngày 1.1.2018. Đồng thời, nhằm bảo đảm hài hòa với lộ trình điều chỉnh cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu của nam giới bắt đầu hưởng lương hưu tại cùng thời điểm.

Sở dĩ có sự điều chỉnh trên là do quy định thay đổi cách tính lương hưu áp dụng từ ngày 1.1.2018 tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 đã dẫn đến chênh lệch về tỷ lệ hưởng lương hưu của lao động nữ hưởng lương lưu trước ngày 1.1.2018 và lao động nữ hưởng lương hưu từ ngày 1.1.2018, cụ thể:

Lao động nữ  hưởng lương hưu trước 1.1.2018 sẽ được tính lương hưu trên cơ sở tỷ lệ hưởng lương hưu như sau: Tỷ lệ hưởng lương hưu = 45% (tương ứng 15 năm đóng BHXH đầu) + 3% x Số năm đóng BHXH còn lại.

muc dieu chinh luong huu cho lao dong nu giai doan 2018-2020 hinh anh 1

Ảnh minh họa. Ảnh: Internet

Lao động nữ  hưởng lương hưu sau 1.1.2018 sẽ được tính lương hưu trên cơ sở tỷ lệ hưởng lương hưu như sau: Tỷ lệ hưởng lương hưu = 45% (tương ứng 15 năm đóng BHXH đầu) + 2% x Số năm đóng BHXH còn lại.

Đồng thời thay đổi cách tính lương hưu trên còn dẫn đến sự so sánh giữa lao động nữ và lao động nam áp dụng cùng thời điểm. Thay đổi cách tính lương hương đối với lao động nam được áp dụng nhưng có lộ trình thay đổi dần trong thời gian 5 năm. Nhưng với lao động nữ, việc thay đổi được áp dụng ngay trong năm 2018.

Điều chỉnh lương hưu cho số lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 tại Dự thảo nghị định này được quy định như sau:

 

Lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 1.1.2018 được điều chỉnh tăng lương hưu thêm một khoản tiền được tính theo công thức sau:

Mức điều chỉnh = Tiền lương hưu x Tỷ lệ điều chỉnh

- Tiền lương hưu: Tính theo quy định tại Khoản 2 Điều 56 hoặc khoản 2 Điều 74 Luật BHXH 2014;

- Tỷ lệ điều chỉnh: Tương ứng với thời gian đóng bảo hiểm xã hội và thời điểm nghỉ hưu cụ thể tại Bảng dưới

Thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội Tỷ lệ điều chỉnh tương ứng với thời gian đóng BHXH và thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu
Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021
20 năm 7,27% 5,45% 3,64% 1,82%
20 năm 1 tháng - 20 năm 6 tháng 7,86% 5,89% 3,93% 1,96%
20 năm 7 tháng - 21 năm 8,42% 6,32% 4,21% 2,11%
21 năm 1 tháng - 21 năm 6 tháng 8,97% 6,72% 4,48% 2,24%
21 năm 7 tháng - 22 năm 9,49% 7,12% 4,75% 2,37%
22 năm 1 tháng - 22 năm 6 tháng 10,00% 7,50% 5,00% 2,50%
22 năm 7 tháng - 23 năm 10,49% 7,87% 5,25% 2,62%
23 năm 1 tháng - 23 năm 6 tháng 10,97% 8,23% 5,48% 2,74%
23 năm 7 tháng - 24 năm 11,43% 8,57% 5,71% 2,86%
24 năm 1 tháng - 24 năm 6 tháng 11,88% 8,91% 5,94% 2,97%
24 năm 7 tháng - 25 năm 12,31% 9,23% 6,15% 3,08%
25 năm 1 tháng - 25 năm 6 tháng 10,91% 8,18% 5,45% 2,73%
25 năm 7 tháng - 26 năm 9,55% 7,16% 4,78% 2,39%
26 năm 1 tháng - 26 năm 6 tháng 8,24% 6,18% 4,12% 2,06%
26 năm 7 tháng - 27 năm 6,96% 5,22% 3,48% 1,74%
27 năm 1 tháng - 27 năm 6 tháng 5,71% 4,29% 2,86% 1,43%
27 năm 7 tháng - 28 năm 4,51% 3,38% 2,25% 1,13%
28 năm 1 tháng - 28 năm 6 tháng 3,33% 2,50% 1,67% 0,83%
28 năm 7 tháng - 29 năm 2,19% 1,64% 1,10% 0,55%
29 năm 1 tháng - 29 năm 6 tháng 1,08% 0,81% 0,54% 0,27%

- Lao động nữ được hưởng điều chỉnh lương hưu theo quy định tại Nghị định 88/2018/NĐ-CP thì vẫn được hưởng điều chỉnh theo Dự thảo nghị định này;

- Lao động nữ đã nghỉ hưu trong giai đoạn từ ngày 1.1.2018 đến trước ngày được điều chỉnh lương hưu được truy lĩnh phần lương hưu được điều chỉnh tăng thêm trong khoảng thời gian từ tháng bắt đầu hưởng lương hưu tới tháng liền kề tháng được điều chỉnh lương hưu.

- Mức lương hưu sau khi điều chỉnh tại Dự thảo nghị định này là căn cứ để tính điều chỉnh ở những lần điều chỉnh lương hưu tiếp theo theo quy định tại Điều 57 Luật Bảo hiểm xã hội.

                                                            Theo Ngọc Duyên (Thukyluat.vn)(Dân Việt)