Hội thảo góp ý sửa đổi bổ sung nghị định 134/2016/nđ-cp hướng dẫn luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Tin tức | 03/08/2018 05:04 GMT+7 | Nguyễn Trọng Nguyễn

(Cần Thơ), Ngày 24/07 VCCI Cần Thơ đã tổ chức “Hội thảo góp ý sửa đổi bổ sung Nghị Định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu” tại văn phòng, với sự tham gia của Ông Nguyễn Phương Lam - Phó giám đốc Phụ trách VCCI Cần Thơ, Ông Cao Quang Hiển – Phó chi cục trưởng, Cục Hải quan TPCT cùng đại diện lãnh đạo các Sở ban ngành, Hiệp hội doanh nghiệp, Trường Đại học, Đoàn luật sư, và các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại ĐBSCL.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Ông Nguyễn Phương Lam đã cho biết qua 2 năm triển khai NĐ 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành luật thuế xuất nhập khẩu đã mở ra điều kiện kinh doanh đầu tư mới, hoạt động xuất nhập khẩu thuận lợi hơn, hiệu quả hoạt động hải quan được nâng cao. Hiện nay khoản nợ thuế năm 2017 so với 2016 đã giảm trên 180 tỷ. Tuy nhiên, khi đưa vào áp dụng thực tế vẫn còn nhiều tồn tại, vướng mắc: chính sách ưu đãi đối với đối tượng ưu đãi, trong NĐ vẫn chưa phân biệt được các chủng loại, các hình thức gia công, nhiều doanh nghiệp trong hoạt động gia công còn gặp nhiều khó khăn trong miễn giảm thuế nhập khẩu nguồn nguyên liệu gia công; phụ phẩm, phế phẩm xử lý như thế nào; miễn giảm thuế khi hàng hoá đưa vào gia công nhưng không đạt được thành phẩm vậy phải tiêu huỷ ra sao và có được trừ miễn giảm thuế hay không; chưa có sự công bằng giữa các nhóm doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu; về đối tượng ưu đãi, chưa thấy rõ được mức ưu đãi đối với quy mô, khu vực đầu tư ở nông thôn - thành thị. Đó là những vướng mắc trong chính sách ưu đãi.

Quy định về trách nhiệm của các cơ quan quản lý chưa được hoàn thiện. Năm 2015, Quốc hội ban hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, quy định rõ các cơ quan ban hành thủ tục hành chính, trong thông tư thì không được uỷ quyền. Tuy nhiên, trong Nghị định vẫn còn chồng chéo và thẩm quyền quy định về miễn giảm thuế từ Thông tư 38, Thông tư 39 hướng dẫn thực hiện Nghị định còn nhiều vướng mắc. Từ những vướng mắc về chính sách ưu đãi, quy định về trách nhiệm của các cơ quan và thẩm định ban hành miễn giảm thuế. Bộ Tài chính đã soạn thảo Dự thảo sửa đổi một số điều của NĐ 134 nhằm điều chỉnh cho phù hợp thực tiễn hình mới, theo hoạt động của doanh nghiệp. Do đó, ý kiến của các doanh nghiệp khi ban hành các dự thảo là vô củng cần thiết để hoàn thiện các văn bản pháp luật. 

Tiếp đến, Ông Cao Quang Hiển báo cáo đến Hội thảo những vấn đề còn vướng mắc đã được tổng hợp các một cách cụ thể và đầy đủ từ góc nhìn của Hải quan về Nghị định 134. Đồng thời, ông cũng giới thiệu những nội dung mới của NĐ sửa đổi, bổ sung NĐ 134/2016/NĐ-CP nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý và tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; góp phần thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy sản xuất xuất khẩu với giá trị gia tăng cao qua đó góp phần tăng trưởng kinh tế; đáp ứng tốt hơn yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ông Cao Quang Hiển giới thiệu những nội dung mới sửa đổi, bổ sung của NĐ 134/2016/NĐ-CP tại Hội nghị

Ông Hiển nhấn mạnh sự cần thiết ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 134:

  • Thứ nhất, vướng mắc liên quan đến quy định về chính sách ưu đãi miễn thuế, đối tượng ưu đãi miễn thuế:

Quy định về miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công sản phẩm xuất khẩu, sản xuất sản phẩm xuất khẩu chưa hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý ngoại thương về chủng loại hàng hoá được miễn thuế và chưa bao quát các hình thức gia công và sản xuất xuất khẩu đang ngày càng trở nên phổ biến (gia công chuyển tiếp, thuê gia công lại một phần của công đoạn sản xuất xuất khẩu). Đồng thời tại Nghị định chưa quy định rõ về ưu đãi miễn thuế đối với phế liệu, phế thải, phế phẩm, nguyên liệu, vật tư dư thừa của hoạt động gia công sản phẩm xuất khẩu, của hoạt động sản xuất xuất khẩu dẫn đến vướng mắc trong thực tế thực hiện.

Nội dung quy định miễn thuế hàng hóa nhập khẩu sản xuất xuất khẩu hiện nay đang kém ưu đãi hơn so với loại hình gia công xuất khẩu trong khi loại hình sản xuất xuất khẩu là loại hình sản xuất sâu hơn và có giá trị gia tăng cao hơn so với loại hình gia công xuất khẩu, vì vậy cần bổ sung sửa đổi các quy định đối với loại hình nhập khẩu sản xuất hàng xuất khẩu để khuyến khích phát triển loại hình này, mang lại giá trị gia tăng cho sản phẩm xuất khẩu cũng như góp phần khuyến khích ngành công nghiệp phụ trợ trong nước phát triển.

Một số đối tượng được ưu đãi đầu tư theo pháp luật về đầu tư chưa được quy định cụ thể như dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 6.000 tỷ đồng trở lên, dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên nên trong quá trình thực hiện còn phát sinh vướng mắc.

  •  Thứ hai, tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP đã quy định cụ thể trách nhiệm của các Bộ, ngành trong việc xác định hàng hóa miễn thuế trong trường hợp miễn thuế đối với các lĩnh vực như nông nghiệp, khoa học công nghệ, giáo dục, dầu khí...

Tuy  nhiên, đến nay nhiều Bộ ngành chưa thực hiện trách nhiệm được giao tại Nghị định. Do vậy, dẫn đến vướng mắc liên quan đến: Hồ sơ, thủ tục miễn thuế, hoàn thuế, không thu như hồ sơ, thủ tục miễn thuế liên quan đến Điều ước quốc tế. Ngoài ra, thẩm quyền xác nhận ưu đãi của các Bộ chuyên ngành khác cũng khiến thủ tục nhập khẩu hàng hóa bị kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hoặc tiến độ thi công của các dự án.

  • Thứ ba, vướng mắc về thẩm quyền quy định thủ tục hành chính trong việc miễn, giảm và hoàn thuế:

Hiện nay, nhiều hồ sơ, thủ tục về miễn, giảm, hoàn thuế quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC và Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC vẫn đang được thực hiện do những nội dung quy định về hồ sơ, thủ tục miễn giảm hoàn thuế tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP chưa đầy đủ. Vì vậy, để bảo đảm về thẩm quyền quy định các nội dung liên quan đến thủ tục hành chính hiện đang được quy định Thông tư số 38/2015/TT-BTC và Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính cần được bổ sung quy định tại dự thảo Nghị định này.

Đại biểu phát biểu đóng góp ý kiến tại Hội thảo

Trong khuôn khổ Hội thảo, các đại biểu khách mời đã cùng đại diện Ban tổ chức thảo luận và đóng góp ý kiến cho dự thảo sửa đổi bổ sung Nghị Định 134/2016/NĐ-CP. Ghi nhận từ hội thảo, VCCI Chi nhánh Cần Thơ sẽ tập hợp các ý kiến đóng góp nhằm hài hoà lợi ích giữa Nhà nước và Doanh nghiệp./.