EU công bố hạn ngạch thuế quan hàng năm đối với 1 số hàng nông sản theo hiệp định EVFTA

Tin doanh nghiệp | Tư vấn PCI | 17/07/2020 08:38 GMT+7 | Nguyễn Mỹ Anh

Công báo của Eu vừa công bố hạn ngạch hàng năm cho gạo và một số nông sản của Việt nam nhập vào EU theo thỏa thuận EVFTA, có hiệu lực từ ngày 1/8/2020 (tham khảo toàn văn công báo theo file kèm theo đây). Cụ thể tóm tắt nội dung như sau:

Thông báo của EC cho biết hạn ngạch nhập khẩu vào EU đối với một số nông sản Việt Nam được áp dụng bắt đầu từ ngày 1/8 như sau: trứng gia cầm có hạn ngạch từ ngày 1/8 đến 31/12 là 208,334 tấn và hạn ngạch mỗi năm là 500 tấn; tỏi (167,668 tấn, 400 tấn); ngô (2.083,334 tấn, 5.000 tấn); bột sắn (12.500 tấn, 30.000 tấn); cá ngừ (4.791,668 tấn, 11.500 tấn); surimi (208,334 tấn, 500 tấn); đường (8.333,334 tấn, 20.000 tấn); đường đặc biệt (166,668 tấn, 400 tấn); nấm (145,834 tấn, 350 tấn)…

Riêng với gạo, EC đưa ra một quy định riêng và với hạn mức hàng năm là 80.000 tấn, trong đó có 20.000 tấn gạo chưa xay xát, 30.000 tấn gạo xay xát và 30.000 tấn gạo thơm.

Để đảm bảo việc tiêu thụ và tránh bị dồn ứ mặt hàng gạo trên thị trường, EC đã đưa ra hạn ngạch nhập khẩu cụ thể cho từng loại gạo đối với từng giai đoạn trong năm như sau:

Gạo chưa xay xát từ ngày 1/1 tới 31/3 là 10.000 tấn; từ 1/4 tới 30/6 là 5.000 tấn; từ 1/7 tới 30/9 là 5.000 tấn.

Gạo xay xát từ ngày 1/1 tới 31/3 là 15.000 tấn; từ 1/4 tới 30/6 là 7.500 tấn; từ 1/7 tới 30/9 là 7.500 tấn.

Gạo thơm từ ngày 1/1 tới 31/3 là 15.000 tấn; từ 1/4 tới 30/6 là 7.500 tấn; từ 1/7 tới 30/9 là 7.500 tấn./.

 Tham khảo chi tiết về phân bổ hạn ngạch gạo theo đường link sau: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1594887340374&uri=CELEX:32020R0991

Tham khảo chi tiết về phan bổ hạn ngạch một số hàng nông sản khác theo đường link sau: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.226.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:226:TOC

Thương vụ Việt Nam tại EU, Bỉ và Luxembourg (nguồn http://www.VietnamExport.com)