Hội thảo “Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu”

Tư vấn PCI | 17/07/2018 20:15 GMT+7 | Nguyễn Trọng Nguyễn

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số nội dung trọng tâm liên quan đến các quy định về: xác định hàng hóa được miễn thuế, hồ sơ thủ tục miễn thuế, hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ, trách nhiệm của tổ chức tín dụng đứng ra bảo lãnh tiền thuế,… Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) tổ chức hội thảo “Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu”.

Thời gian: Thứ Ba, ngày 24/7/2018 (13h30 - 16h30)

Địa điểm: Hội trường lầu 5 - VCCI Cần Thơ, số 12 đường Hòa Bình, Q. Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn - Mục Dự thảo. VCCI Cần Thơ trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp đến tham dự và đóng góp ý kiến tại hội thảo trên.

Để công tác tổ chức được chu đáo vui lòng đăng ký tham dự về: VCCI Cần Thơ, điện thoại: 0292.3824918 (124) gặp Cô Bích Giang (0934.185.977) hoặc Trà My (0978.010.575), fax: 02923.824.169. Email: vccicanthoco@gmail.com.

Trân trọng kính chào./.