Khảo sát nhu cầu đào tạo và cung cấp thông tin về quản lý rủi ro trong doanh nghiệp

Tư vấn PCI | 26/06/2015 14:10 GMT+7 | VCCI

Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao khả năng hợp tác công tư trong Quản lý rủi ro thảm họa và khả năng phục hồi cộng đồng sau thảm họa tại Việt Nam"do Phòng Thương mại và Công nghiệp Viêt Nam thực hiện với sự hỗ trợ của Quỹ Châu Á nhằm giúp các doanh nghiệp có điều kiện chủ động phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, đảm bảo lợi ích và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2013 VCCI sẽ triển khai hoạt động đào tạo cho các doanh nghiệp phương pháp phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu đang xảy ra. Đối tượng hưởng lợi là các doanh nghiệp có khả năng chịu ảnh hưởng của thiên tai đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Để triển khai hoạt động này, VCCI Cần Thơ tiến hành khảo sát nhu cầu đào tạo và thông tin về quản lý rủi ro thiên tai của các doanh nghiệp, cụ thể các doanh nghiệp hợp tác điều tra sẽ được ưu tiên :

(i)             Được tài trợ tham dự các khóa đào tạo về quản lý rủi ro thiên tai trong khuôn khổ chương trình, bao gồm cả phí tham dự, tài liệu và chi phí ăn ở.

(ii)        Tham gia mạng lưới và cùng các doanh nghiệp khác chia sẻ kinh nghiệm tốt, các thông tin liên quan đến Quản lý rủi ro thiên tai.Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của doanh nghiệp để đảm bảo lợi ích của chính doanh nghiệp và cộng đồng xã hội. Phiếu điều tra và phiếu đăng ký tham gia chương trình đề nghị gửi về VCCI Cần Thơ trước ngày 27/7/2013.

Địa chỉ liên hệ:

Phòng Pháp chế - VCCI Cần Thơ

Số 12 Đại lộ Hòa Bình, Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

Điện thoại: 0710.3824918 (120) fax: 0710.3819346

Người liên hệ: Chị Kim Cương

Điện thoại 0710.3824918 (120), fax: 0710.3819346.

Email: kimcuongvcci@gmail.com hoặc tải phiếu qua website: www.vccimekong.com.vn