Thông báo về việc tổ chức gặp gỡ, đối thoại trực tiếp giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư với doanh nghiệp


Nhằm thực hiện tốt chủ đề năm 2016 của Thành phố Cần Thơ về việc “Đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế”, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Cần Thơ tổ chức gặp gỡ, đối thoại trực tiếp giữa Lãnh đạo sở với các doanh nghiệp và các nhà đầu tư để tiếp nhận, trao đổi và giải đáp các kiến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Thời gian: lúc 14 giờ ngày thứ hai hàng tuần

VCCI Cần Thơ thông báo đến quý Doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước được biết.

File đính kèm:

- Cong van so 10490001