Mời doanh nghiệp tham gia đăng thông tin trên website dự án của Viện Mekong


 Theo kết quả làm việc giữa VCCI Cần Thơ và Viện Mekong Institute triển khai dự án "Nâng cao năng lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hạ lưu sông Mekong" (Enhancing Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) in the Southern Economic Corridor (SEC) of ASEAN Mekong Sub-region (AMS)) được hỗ trợ bởi Chính phủ Nhật Bản về ngân sách và chuyên gia nghiên cứu, VCCI Cần Thơ tham gia dự án với vai trò kết nối thông tin của dự án và các doanh nghiệp hội viên tham gia cộng đồng doanh nghiệp khu vực hạ lưu sông Mekong và Nhật Bản.

Mục tiêu hoạt động của dự án nhằm xây dựng mối quan hệ của cộng đồng doanh nghiệp các nước vùng hạ lưu sông Mekong và Nhật Bản. Trong đó các hoạt động của dự án sẽ đào tạo nâng cao năng lực cho doanh nghiệp, quảng bá thông tin về sản phẩm của các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy giao thương mua bán - đầu tư - hợp tác đầu tư công nghệ đổi mới sản phẩm.

Website của dự án là một phần hoạt động nêu trên. www.sec4business.com đang được dự án thiết kế sẽ tạo hệ thống thông tin về kinh tế địa phương mà doanh nghiệp hoạt động, thông tin của sản phẩm, doanh nhân, doanh nghiệp của các địa phương tham gia dự án. Đây là link của dự án trước cho các tỉnh cũng thuộc các nước vùng Hạ lưu sông Mekong, doanh nghiệp có thể nhấp vào tham khảo http://www.nsecbiz.com 

VCCI Cần Thơ mời doanh nghiệp tham gia đăng thông tin trên website. VCCI Cần Thơ hỗ trợ thông tin hiển thị tiếng Anh dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (nếu cần).

Vui lòng đọc file đính kèm

VCCI_ CT_THU MOI THAM GIA DANG TIN WEBSITE DU AN CUA VIEN MEKONG

VCCI_ CT_MAU CUNG CAP THONG TIN TIENG VIET

VCCI_CT_MAU CUNG CAP THONG TIN TIENG ANH