Kim ngạch nhập khẩu mặt hàng cá da trơn Việt Nam vào thị trường châu Âu, giai đoạn 2016-2020

Xúc tiến | 12/07/2021 10:30 GMT+7 | Trần Thị Phúc Duyên

Theo dữ liệu được UN Comtrade công bố, kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng cá da trơn từ Việt Nam vào thị trường châu Âu (EU) với các mã HS 030272 (cá tra tươi, ướp lạnh), HS 030324 (cá tra nguyên con đông lạnh), HS 030432 (cá tra phi lê tươi, ướp lạnh), HS 030462 (cá tra phi lê đông lạnh) có xu hướng giảm dần qua các năm kể từ năm 2016 – 2020.

Theo đó, tổng khối lượng cá da trơn xuất khẩu đạt 96.108 tấn vào năm 2016, giảm còn hơn 60.000 tấn trong các năm 2017-2019 và chạm đáy vào năm 2020 khi giảm tới phân nửa, chỉ còn 46.447 tấn. Đồng thời, giá trị xuất khẩu cũng không thể thoát khỏi mức tăng trưởng âm, từ 208.876 nghìn USD (năm 2016) còn 112.980 nghìn USD (năm 2020).

Giá trị nhập khẩu cá da trơn từ Việt Nam của nhóm nước EU-27

Dù EU vẫn là thị trường xuất khẩu cá tra lớn thứ 3 của doanh nghiệp thủy sản Việt Nam (sau Trung Quốc và Mỹ) nhưng tính tới hết năm 2020 vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi. Do những năm vừa qua, Ủy ban châu Âu tiếp tục giữ cảnh báo “thẻ vàng” đối với sản phẩm thủy sản khai thác của Việt Nam xuất khẩu vào khối thị trường này vì chưa tuân thủ các quy định về chống khai thác IUU. Cùng đó, tình hình hạn hán, xâm nhập mặn tại ĐBSCL đã ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản. Đặc biệt, vào đầu năm 2020 do đại dịch Covid-19 đã tiếp tục diễn biến phức tạp, làm đứt gãy các chuỗi cung ứng toàn cầu và gây ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất và hoạt động xuất, nhập khẩu, cũng như các biện pháp giãn cách ở các quốc gia châu Âu đã tác động không nhỏ tới lưu thông vận chuyển hàng hóa vào đây.

Đáng chú ý, mức độ trầm trọng hơn ở hầu hết các thị trường từ năm 2020 khi nhiều quốc gia là tâm điểm của đại dịch, trong đó có 2 quốc gia lớn là Ý và Tây Ban Nha. Bảng dưới đây thể hiện top 5 quốc gia tại châu Âu nhập khẩu mặt hàng cá da trơn từ Việt Nam nhiều nhất, bao gồm Tây Ban Nha, Hà Lan, Đức, Ý, Bỉ.

Các quốc gia đều có kim ngạch nhập khẩu cá da trơn từ Việt Nam giảm dần trong giai đoạn 2016-2020. Trong đó, Tây Ban Nha là quốc gia đứng đầu, với hơn 21.508 tấn cá da trơn, tương đương 46.367 nghìn USD vào năm 2016, đã giảm dần qua các năm, đặc biệt tới năm 2020 số lượng này chỉ còn hơn 5.102 tấn, tương đương hơn 13.678 nghìn USD. Ý cũng là quốc gia tương tự do cùng chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, với kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 11.589 tấn, tương đương hơn 23.576 nghìn USD (năm 2016) giảm chỉ còn hơn 4.573 tấn, tương đương hơn 9.023 nghìn USD (năm 2020). Trong năm qua, Hà Lan là nước có kim ngạch nhập khẩu mặt hàng trên từ Việt Nam dù có giảm nhưng vẫn đứng đầu châu Âu với hơn 12.111 tấn, tương đương gần 32.474 nghìn USD.

Nguồn: comtrade.un.org

Oanh Hoàng