Thư mời tham dự Hội thảo ngành Nước “Recover and recycle: dutch water technology for Viet Nam” vào ngày 14/12/2021


Hội thảo trực tuyến với chủ đề “Recover and recycle: dutch water technology for Viet Nam” do Đại sứ quán Hà Lan, Tổng Lãnh sự quán Hà Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng với Hiệp Hội Doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam đồng tổ chức vào Thứ Ba ngày 14 tháng 12 năm 2021:

Các nội dung chính của Hội thảo:

•    Cập nhật các hoạt động trong ngành nước của Hà Lan tại Việt Nam trong năm 2021 và cho năm 2022

•  Nhận định nhu cầu đối với các sản phẩm công nghệ/dịch vụ của Hà Lan tại Việt Nam

•    Giới thiệu một số giải pháp của ngành nước Hà Lan phù hợp với bối cảnh ngành nước Việt Nam 

•    Thúc đẩy giao lưu tìm hiểu và kết nối kinh doanh Việt Nam - Hà Lan

Thông tin chi tiết của hội thảo:

·Ngày: Thứ Ba ngày 14 tháng 12 năm 2021

·Thời gian: 15:00 - 16:30 (giờ VN) | 9:00 - 10:30 (giờ Hà Lan)

·Nền tảng: Zoom

·Đăng ký tham dự tại https://bit.ly/dutchwaterevent hoặc liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ events@dbav.org.vn / +84 968913424 (Mr. Tiến Trần)

Thông tin thêm: LinkedIn | Website

Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia của quý vị.

Trân trọng./.

-------

INVITATION TO WEBINAR “RECOVER AND RECYCLE: DUTCH WATER TECHNOLOGY FOR VIETNAM” ON TUESDAY 14 DECEMBER 2021

 “RECOVER AND RECYCLE: DUTCH WATER TECHNOLOGY FOR VIETNAM” on Tuesday 14 December 2021:

The webinar aims at the following objectives:

•        Promote and update/highlight on Dutch water activities in 2021 and for 2022

•   Identify demand for Dutch products/services in Vietnam

•  Present to Vietnamese entrepreneurs, academic and officials the solutions that Dutch entrepreneurs can provide

•   Promote Dutch water sector and provide some participants the opportunity to seek business partners 

The details of the webinar are as follows:

·Date: Tuesday 14 December 2021

·Time: 15:00 - 16:30 (VN time) | 9:00 - 10:30 (NL time)

·Platform: Zoom

·Pre-registration is required

Registration link: https://bit.ly/dutchwaterevent or contact us at events@dbav.org.vn/ +84 968913424 (Mr. Tien Tran)

More information: LinkedIn page | Website

We look very much forward to hearing from you.

Best regards,