Lễ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI 2019

Tin tức | Sự kiện | 04/05/2020 11:26 GMT+7 | VCCI Cần Thơ

Thời gian9h30 - 10h30, Thứ Ba, ngày 05 tháng 5 năm 2020

Lễ Công bố sẽ được phát trực tiếp từ Hội trường tầng 7, VCCI qua các kênh: Youtube PCI VIET NAM, website PCI, và website VCCI

Đặc biệt, lần đầu tiên báo cáo PCI 2019 phân tích về xu hướng tự động hóa và số hoá trong sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ của các doanh nghiệp Việt Nam, dự báo các tác động của xu hướng này đối với lao động, việc làm trong thời gian tới.
Báo cáo PCI 2019 là ấn phẩm thường niên năm thứ 15 liên tiếp do VCCI và USAID hợp tác xây dựng và công bố, nhằm đánh giá và xếp hạng môi trường kinh doanh và chất lượng điều hành kinh tế của các tỉnh, thành phố ở Việt Nam. Với sự tham gia của gần 12.500 doanh nghiệp, PCI là “tập hợp tiếng nói” của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước về mức độ cải cách trên từng lĩnh vực điều hành, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, chất lượng nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng tại Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn.