Thông báo triển khai hoạt động đề tài khảo sát, thống kê các nghiên cứu khoa học công nghệ tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long


Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) trong năm 2017 đã đề xuất đề tài “Khảo sát, thống kê các nghiên cứu khoa học và sản phẩm công nghệ trong lĩnh vực Nông nghiệp, Thủy sản đối với cá nhân, doanh nghiệp, Viện, Trường trong khu vực ĐBSCL” và đã được phê duyệt cấp kinh phí triển khai vào năm 2018.

VCCI Cần Thơ sẽ tiến hành triển khai đề tài này tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), dự kiến thời gian bắt đầu từ tháng 9 đến ngày 30 tháng 12 năm 2018 với một số mục tiêu và kết quả mong muốn như:

Mục tiêu:

* Tập hợp các công trình nghiên cứu, sản phẩm thử nghiệm mang tính ứng dụng thực tiễn cao.

* Tập hợp danh sách các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và các nhà sáng chế ở các tỉnh trong khu vực.

* Xây dựng 1 kênh thông tin về các nghiên cứu khoa học trong 2 lĩnh vực là nông nghiệp và thủy sản của khu vực ĐBSCL

Kết quả:

* Hình thành bộ cơ sở dữ liệu các nghiên cứu khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản có tính thực tế cao.

* Kết nối được đội ngũ các chuyên gia, nhà khoa học của khu vực ĐBSCL.

* Hệ thống website cung cấp dữ liệu các công trình nghiên cứu và các thành viên khoa học công nghệ, được cập nhật liên tục.

VCCI Cần Thơ trân trọng mời gọi các đơn vị cùng đồng hành và phối hợp cùng với chúng tôi trong hoạt động triển khai đề tài khoa học này. Chi tiết thông tin hoạt động đề tài sẽ được cập nhật liên tục bắt đầu từ tháng 9.

Chúng tôi hy vọng thông qua đề tài này sẽ đạt nhiều kết quả hơn, nhờ vào sự góp sức phối hợp với các đơn vị và cũng là tiền đề trong việc hỗ trợ mời gọi đầu tư cho các nghiên cứu khoa học, để đưa các nghiên cứu này có thể được ứng dụng ra ngoài thực tế trong thời gian tới.

Thông tin chi tiết về đề tài vui lòng liên hệ: Phòng Thông tin và hỗ trợ Doanh Nghiệp – VCCI Cần Thơ Địa chỉ: Lầu 3; số 12 Hòa Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ Tel: 02923 824 918 (113); Fax: 02923 842 169; Hotline: Nguyễn Hiền 01214 979 688 Email: info@vccimekong.com.vn ; Website: ict.vccimekong.com.vn