Cà Mau quyết tâm cải thiện PCI


(CMO) Theo kết quả công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Cà Mau năm 2017 đạt 59,83 điểm (tăng 3,47 điểm so với năm 2016), xếp thứ 51/63 tỉnh, thành trong cả nước (tăng 3 hạng so với năm 2016), nằm trong các tỉnh, thành phố thuộc nhóm trung bình, xếp thứ 13/13 tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL.

Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI trao Kỷ niệm chương vì sự phát triển doanh nghiệp Việt Nam cho Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải (bìa trái) và Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Trần Văn Hiện.

Kết quả PCI tỉnh Cà Mau năm 2017 có 6/10 chỉ số thành phần tăng điểm so với năm 2016; 2/10 chỉ số vừa tăng điểm và vừa cao hơn điểm trung vị so với cả nước năm 2017. Kết quả này đã ghi nhận những nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành của tỉnh trong công tác cải thiện và nâng cao PCI của tỉnh thời gian qua.

Tuy nhiên, năm qua PCI của tỉnh có 8/10 chỉ số thành phần giảm điểm so với năm 2016 và thấp hơn điểm trung vị cả nước.

Phát biểu tại hội nghị bàn giải pháp cải thiện, nâng cao PCI năm 2018 và các năm tiếp theo diễn ra vào sáng 23/8, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh: PCI được tỉnh Cà Mau đặc biệt quan tâm, xem đây là thước đo quan trọng, khách quan nhất đánh giá chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền cấp tỉnh, mức độ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh qua từng năm. Qua đó, nhằm có giải pháp điều chỉnh phù hợp trong chiến lược phát triển của mình, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát trien của các doanh nghiệp, thu hút tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Những năm qua, tỉnh Cà Mau đã có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi, thông thoáng cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, chỉ số PCI của Cà Mau năm 2017 còn nhiều hạn chế, có nguy cơ giảm điểm và tụt hạng trong thời gian tới, nếu các cấp và các ngành của tỉnh không có những nỗ lực, quyết tâm trong cải thiện quyết liệt các chỉ số thành phần.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp thu các ý kiến tư vấn, chia sẻ, trao đổi của các chuyên gia về các giải pháp cải thiện cũng như các bài học kinh nghiệm, mô hình thực tiễn tốt của các địa phương khác trong cải thiện PCI; các kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp để tổ chức thực hiện và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và đơn vị có liên quan trên cơ sở các giải pháp và nhiệm vụ được phân công xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể. Trong đó, xác định rõ chỉ tiêu được giao, đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cụ thể đối với các chỉ tiêu; phân công rõ đơn vị, bộ phận chịu trách nhiệm thực hiện, bộ phận đầu mối theo dõi, kiểm tra, giám sát, tổng hợp đánh giá, đảm bảo nội dung được triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Hồng Phượng

Nguồn báo Cà Mau