Cuộc họp chuyên gia nông nghiệp, môi trường - Báo cáo kinh tế thường niên ĐBSCL 2021


Ngày 07/4/2021, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ (VCCI tại Cần Thơ) đã tổ chức cuộc họp các chuyên gia về ngành nông nghiệp, môi trường nhằm thảo luận về các mô hình chuyển đổi nông nghiệp trong khuôn khổ nội dung Báo cáo Kinh tế thường niên ĐBSCL 2021 (Báo cáo).

Buổi thảo luận có sự tham gia của Ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc VCCI tại Cần Thơ, Chủ tịch Hội đồng Hiệp Hội ĐBSCL; TS. Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc; TS. Lê Việt Phú, Chuyên gia về môi trường, năng lượng và TS. Huỳnh Nhật Nam, Chuyên gia về dữ liệu lớn tại Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Ngoài ra, cuộc họp còn có sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu tại vùng như  PGS.TS Lê Anh Tuấn, Cố vấn nghiên cứu tại Viện Biến đổi Khí hậu; TS. Đặng Kiều Nhân, Giám đốc, Viện Nghiên cứu ĐBSCL; PGS.TS. Nguyễn Duy Cần, Trưởng Khoa Phát triển Nông thôn, Trường Đại học Cần Thơ và PGS.TS. Dương Văn Chín, Cố vấn Tập đoàn Lộc Trời.

Ông Nguyễn Phương Lam phát biểu tại cuộc họp. Ảnh VCCI Cần Thơ

Trong Báo cáo 2021, mô hình chuyển đổi nông nghiệp được chọn là chủ đề trọng tâm. Đây là chủ đề có quy mô rộng nên với nguồn lực, thời gian có hạn, Báo cáo cần tập trung vào các vấn đề cốt lõi, khả thi. Trong cuộc họp, PGS.TS. Dương Văn Chín, Cố vấn Tập đoàn Lộc Trời cũng chia sẻ một số mô hình nông nghiệp mới mà Lộc Trời đang áp dụng như mô hình bao sâu bệnh; bao năng suất; bao lợi nhuận. Ông cũng cho rằng thị trường nội địa đang bị bỏ ngỏ dù đây là thị trường tiềm năng với gần 100 triệu dân, đứng thứ 03 Đông Nam Á. Tại cuộc họp, các chuyên gia cũng thống nhất rằng hệ thống cơ sở hạ tầng, logistics yếu kém hiện nay cũng là nguyên nhân chính cản trở sự phát triển của cả vùng nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng

VCCI Cần Thơ và các chuyên gia. ảnh VCCI Cần Thơ

Ngoài ra, để Báo cáo được bài bản, đầy đủ và đảm bảo tính khoa học, VCCI tại Cần Thơ triển khai thực hiện hàng loạt hoạt động nhằm tìm hiểu hiện trạng cơ sở hạ tầng, logistic, cấu trúc nông nghiệp của vùng và năng lực cạnh tranh của cụm ngành chế biến có liên quan tại ĐBSCL. Theo đó, VCCI tại Cần Thơ sẽ tổ chức thực hiện các chuyến khảo sát thực địa một số cơ sở hạ tầng kỹ thuật quan trọng và một số doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực logistic và nông nghiệp vùng ĐBSCL. Thông tin từ chuyến thực địa sẽ tổ chức các hội thảo chuyên đề về logistic, nông nghiệp để thảo luận sâu hơn, qua đó tìm ra giải pháp thúc đẩy phát triển ĐBSCL bền vững, toàn diện.

Phòng Tư vấn