Thúc đẩy Giao dịch điện tử xuyên biên giới và sử dụng chữ ký số


Đại dịch COVID 19 khiến thương mại Asean gặp nhiều khó khăn trong giao thương đi lại.  Bối cảnh cho thấy sự cần thiết của giao dịch điện tử đóng góp tăng trưởng thương mại Asean cũng như toàn cầu. Trong kế hoạch tổng thể kết nối các nước Asean đến 2025 cách mạng điện tử trong thương mại và hỗ trợ tiếp cận tài chính là một vấn đề quan trọng được đặt ra, cụ thể là Cổng thông tin một cửa Asean dành cho các nước thành viên khu vực Hạ lưu Sông Mekong.

Dự án Đào tạo Thúc đẩy giao dịch điện tử xuyên biên giới và sử dụng chữ ký số của Viện nghiên cứu Mekong (Mekong Institute) mong muốn hướng dẫn sự hiểu biết về giao dịch điện tử và sử dụng chữ ký số nhằm thúc đẩy sự phát triển hợp tác giữa khu vực tư nhân, nhà nước, các tổ chức quốc tế trong giao dịch thương mại, hạn chế sử dụng chứng từ bằng phương pháp truyền thống. 

Đối tượng dự án tiếp cận: Doanh nghiệp xuất nhập khẩu nhỏ, Doanh nghiệp mới thành lập, quan tâm giao thương thị trường Asean và các thị trường Hiệp định đa phương mới của Việt Nam tham gia, quan tâm đến Chuyển đổi số.

Viện nghiên cứu Mekong là đơn vị triển khai dự án này. Quý doanh nghiệp trẻ quan tâm chuyển đổi số có thể truy cập thông tin tại https://www.mekonginstitute.org/

Quý doanh nghiệp trẻ có thể tham khảo Sổ tay " Kiến thức Giao dịch điện tử xuyên biên giới và sử dụng chữ ký số" là chương trình hành động đóng góp cho cộng đồng doanh nghiệp trẻ và khởi nghiệp của nhóm học viên Khoá đào tạo thuộc Dự án tại đây

VCCI Cần Thơ.