Khảo sát nhu cầu cung cấp thông tin chuyên sâu về Hiệp đinh thương mại do Việt Nam - EU (EVFTA) và cách thức tận dụng thị trường EU

Xúc tiến | CLB MekongPC | Thương mại | 08/05/2020 17:01 GMT+7 | Lê Ngọc Ái Vy

Nhằm nắm bắt các nhu cầu cụ thể của các doanh nghiệp ĐBSCL trong việc tiếp cận thông tin về CPTPP và EVFTA trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19 đã ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế và hoạt động của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) thực hiện khảo sát nhanh về nhu cầu tìm hiểu chuyên sâu những tác động từ CPTPP và EVFTA đối với doanh nghiệp. Kết quả khảo sát sẽ giúp VCCI Cần Thơ thiết kế những hoạt động phù hợp nhằm hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay.

Với mục tiêu trên, VCCI Cần Thơ trân trọng đề nghị quý Doanh nghiệp hỗ trợ cung cấp thông tin thông qua trả lời câu hỏi trong bảng khảo sát đính kèm. VCCI Cần Thơ xin chân thành cảm ơn quý Doanh nghiệp đã tích cực hợp tác cung cấp những thông tin quý báu trong các cuộc khảo sát này. Chúng tôi xem những nội dung mà quý Doanh nghiệp cung cấp là cơ sở thông tin quý báu để đề ra những hoạt động phù hợp nhằm hỗ trợ kịp thời và thiết thực cho doanh nghiệp tại địa phương và ĐBSCL nói chung

Phiếu khảo sát vui lòng gửi lại qua email: banthuky.mkpc@gmail.com

Hoặc điền thông tin trực tiếp vào google form (link)

Hoặc qua số fax 0292.3.824169 trước ngày 22/5/2020.

Để thông tin thêm, vui lòng liên hệ theo số điện thoại:

0292.3.824.918 (107) gặp Chị Hồng Thắm (093 277 7184) hoặc Chị Phúc Duyên (094 540 5553).

Trân trọng kính chào.

Đính kèm: Phiếu khảo sát | Link khảo sát online