Lao động ngành công nghiệp tiếp tục tăng

Xúc tiến | 28/07/2015 07:34 GMT+7 | VCCI

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, lĩnh vực công nghiệp tháng đầu năm 2011 tiếp tục có những chuyển biến tích cực khi lao động của các doanh nghiệp ngành này có chiều hướng tăng.

Theo số liệu tổng hợp từ Vụ Kinh tế công nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), lao động toàn ngành công nghiệp tháng 1/2011 tăng 0,7% so với tháng 12/2010.

Trong đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng cao nhất với 1,3%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 0,8%, còn khu vực ngoài nhà nước giảm 1,2%.

Trong 3 ngành công nghiệp cấp I, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 0,5%, ngành công nghiệp khai thác có tỷ lệ lao động tăng 0,2%, khu vực công nghiệp điện, nước tỷ lệ lao động tăng mạnh với 4,3%.

Lao động ngành công nghiệp một số tỉnh, thành phố có quy mô công nghiệp phần lớn có biến động tăng trong tháng này. Cụ thể, Tp. HCM tăng 0,8%; Hải Phòng tăng 0,4%; Hải Dương tăng 1,2%; Vĩnh Phúc tăng 0,6%; Bắc Ninh tăng 3,1%; Đà Nẵng tăng 0,1%; Bình Dương tăng 0,3%; Cần Thơ tăng 27,4%. Riêng Hà Nội giảm 0,1%; Bà Rịa Vũng Tàu giảm 11,1%.

Lao động ngành công nghiệp trong các khu công nghiệp dự kiến tháng 1/2011 tăng 0,9% so với tháng 12/2010, trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 0,1%, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 0,6% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 1,0%.

Theo VnEconomy