Vì sao có chuyện “trái chiều” về xuất siêu 2012?

Xúc tiến | 28/07/2015 07:07 GMT+7 | VCCI

WB giải thích vụ “trái chiều số liệu thống kê” là do sơ suất và khác biệt trong phương pháp tính toán...

Theo VnEconomy đã đề cập, trong ngày 26/12, Ngân hàng Thế giới (WB) đã gửi thông tin đến báo giới để thông báo về “Những phát hiện chính của báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam” năm 2012.

Theo WB, Việt Nam dự kiến sẽ đạt thặng dư thương mại (tính theo cán cân thanh toán) và cán cân vãng lai lớn nhất từ trước đến nay và "nhập siêu ở mức 0,4% GDP trong năm 2011 và dự kiến sẽ tăng lên 4,7% trong năm 2012".

Trước đó, Tổng cục Thống kê công bố kim ngạch xuất khẩu năm 2012 ước tính đạt 114,6 tỷ USD, tăng 18% (17,7 tỷ USD) so với 2011. Với kết quả này, ước tính năm 2012, Việt Nam đạt xuất siêu 284 triệu USD, và "đây là lần đầu tiên Việt Nam chuyển sang xuất siêu sau gần 20 năm nhập siêu".

Sự khác biệt giữa số liệu thống kê giữa hai tổ chức này khiến cho nhiều người băn khoăn, đặc biệt là tại việc công bố lại ở thời điểm gần kề nhau. Sáng 27/4, WB đã gửi thông tin đến VnEconomy để giải thích lại về vấn đề này.

Cụ thể, theo WB, "do sơ suất nên bản tóm tắt ban đầu trên website của WB thông tin chưa chính xác khiến người đọc hiểu lầm".

Và do đó, cơ quan này đã sửa lại như sau: Việt Nam dự kiến sẽ đạt thặng dư thương mại (tính theo cán cân thanh toán) và cán cân vãng lai lớn nhất từ trước đến nay. Nhập siêu (theo định nghĩa về cán cân thanh toán) chỉ ở mức 0,4% GDP trong năm 2011 và cán cân thương mại dự kiến sẽ đạt thặng dư kỷ lục trong năm nay là 4,7% GDP.

WB cũng giải thích rằng khi tính toán cán cân thương mại (BOP - balance of payments) thì WB tính nhập khẩu theo "giá trị tới mạn tầu của bên bán" (free on board - FOB), tức là loại bỏ phần vận chuyển và giá bảo hiểm. Tổng cụ thống kê ước tính phần này chiếm gần 10% giá trị nhập khẩu tính theo giá CIF (cost, insurance, freight).

Do đó, nếu tính cán cân thương mại = xuất khẩu (FOB) - nhập khẩu (CIF) thì sẽ có kết quả là xuất siêu 284 triệu USD, như số liệu của Tổng cục Thống kê.

(Theo VnEconomy)